Tüketim sektörünü teşvik etmek öncelikli olmalı

Tüketim sektörünü teşvik etmek öncelikli olmalı

CGTN / Chen Jiahe

Bu yıl, Covid-19 salgınının birçok küresel endüstriyi ve uluslararası ticareti olumsuz etkilemesiyle, hem Çin ekonomisi hem de küresel ekonomi için zorlu bir yıl oldu. Bu yıl, seyahat, restoranlar ve film gibi eğlence ile hizmet sektörleri ciddi biçimde zarar gördü. Bununla beraber, sokağa çıkma yasakları ve uygulamaya konulan sıkı önlemlerle, birçok önemli endüstriyel merkezin verimliliği azaldı ve ekonomik merkezler arasındaki küresel ticaret zayıfladı.

Peki, 2021 yılında bizi ne bekliyor? Çin ekonomisi şimdi dünya için umut ışığı, büyük oranda Covid-19 salgınını yendi ve diğer ekonomilere olağanüstü miktarda mal ihraç ediyor. Çin ekonomisinin gelecek yılda büyümesi ve istikrarı, dünya için salgınla küresel mücadelenin yanı sıra hayati önemi taşıyor. Çin ekonomisi için 2021'deki en önemli görev, Covid-19 salgınını kontrol altında tutmaya devam etmek olacak. Eğer virüsün kontrol altına alınmasına yeteri kadar dikkat edilmezse, büyük ölçekli bir salgının daha ortaya çıkması mümkün görünüyor.

2021 YILINDA TÜKETİM SEKTÖRÜNÜN TEŞVİKİ ÇİN EKONOMİSİ İÇİN ÖNCELİKLİ OLMALI

Çin, tüketim sektörünü teşvik etmek için çok sıkı çalışmalı. Salgının etkilediği ekonomik sektörler arasında bulunan tüketim sektörü en kötü etkilenen sektör oldu. Bunun nedeni, film ve turizm gibi tüketim sektörlerinin, yoğun toplanma gerektiren sektörler olmasıydı. 2020 yılında, Çin ekonomisinin toplam tüketimi bir yıl önceye göre çok az düşerken, toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) birkaç yüzde puan artış gösterdi. 2021 yılında tüketim sektörünün teşviki Çin ekonomisi için öncelikli olmalı.

Tüketim için fiyat kontrolü de önemli bir görev. Çin'de, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) büyümesi kasım ayında yüzde -0,5 olurken, bu 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük büyüme oldu. Tüketici fiyatındaki düşüşün sürmesi ekonomi için deflasyonist bir duruma yol açabilir, bu da tüketiciler, deflasyonist bir ortamda tüketmekten çok tasarruf etme eğiliminde olacağı için ekonomik büyümeyi aşağıya çekebilecek olumsuz bir faktör olacaktır.

Bununla birlikte, eğer ekonomiye çok fazla likidite desteği verilirse ve yüksek enflasyon geri gelirse, bu da tüketim sektörüne zarar verebilir. Enflasyon seviyesinin makul bir aralıkta kontrol altında tutulması Çin Merkez Bankası'nın (PBC) karmaşık operasyonunu gerektiren bir görevdir. Teknolojinin geliştirilmesi ve kullanımı da Çin ekonomisinin, gelecek yıllarda ve hatta on yıllarda uzun vadeli görevlerinden biridir. Bir yandan Çin, ABD yönetiminin son birkaç yılda ileri teknoloji alanında uyguladığı abluka, eğer ülke hayati teknolojiler alanında söz sahibi değilse bunun uluslararası piyasalarda zarar görebileceği dersini çıkarmıştır. Ülkede teknolojik ilerleme bu yüzden Çin ekonomisinin uzun vadeli kalkınması için hayati bir görevdir.

TEKNOLOJİK İLERLEME ÇİN EKONOMİSİNİN UZUN VADELİ KALKINMASI İÇİN HAYATİ BİR GÖREV

Diğer yandan, Çin'de tüketim piyasasında teknoloji uygulaması 2020 yılında bazı güçlüklere yol açmıştır ve bu konuyla ilgili birçok sosyal tartışmayı gündeme getirmiştir. Bazı büyük şirketler, müşterilerinden büyük kârlar elde etmek için çevrim içi alışveriş ve çevrimiçi borç verme gibi sektörlerde hakim piyasa pozisyonlarını kullanıyorlar. Ancak bazı çevrim içi borç verme şirketleri ve eş düzeyde şirketler temerrüde düştüler.

Yılın sonunda, müşterilerini genellikle internet üzerinden çeken bazı uzun vadeli kiralama şirketleri iflas etti ve kiracılarının yaşamları etkilendi. Merkezi hükümetin ekonomik toplantısından sonra yapılan açıklamayla, 2021 yılında bu alanlarla ilgili birçok düzenleyici önlem alınacak. Piyasanın düzenlenmesiyle, müşterilerin çıkarının korunması ve iyileştirilmesi amaçlanıyor.

2021 ZOR BİR YIL OLACAK

2021 yılında, Çin ekonomisi için diğer önemli bir görev, emlak piyasasının istikrara kavuşturulması olacak. Çin'de kentsel bölgelerde, özellikle Shenzhen ile Shanghai gibi metropol kentlerde emlak fiyatları şu anda çok pahalı. Eğer 2021 yılında emlak fiyatlarındaki artış eğilimi devam ederse, bu birçok sosyal baskının eklenmesine yol açacak ve Çin ekonomisinin yaratıcılığı, emlak sektörü, yatırımı için en yüksek getiriyi sağlayan sektör ve teknoloji yatırımı projelerinin getirisi daha az para çekeceği için azalacaktır.

Ancak, emlak fiyatlarındaki keskin bir düşüş finansal sektöre ciddi zarar verecek ve koronavirüs salgını sonrası dönemde hiç de istenmeyen ekonomik yavaşlamanın başlamasına yol açabilecektir. Emlak piyasasının ve emlak fiyatlarının kontrol altına alınması karmaşık bir görev olacaktır.

Bu alanların yanı sıra Çin ekonomisinde 2021 yılında ele alınması gerekli başka sektörlerde de bulunuyor, iç piyasaların sürekli olarak açılması, ekonomik kalkınmayı dengelerken karbon emisyonlarının kontrolü, tarımda kalitenin iyileştirilmesi gibi. 2021 yılı önemli ve zorlu bir yıl olacak ve umarız ki, küresel salgın gelecek yıl geri dönmemek üzere tamamıyla sona erecek.