Toprağın çiftçiler tarafından kullanımı artırılabilir

Toprağın çiftçiler tarafından kullanımı artırılabilir

China Daily / Zhou Tianyong

Kırsal toprak dağıtım mekanizmasının piyasa yönelimli reformu sadece kırsal değil, genel kalkınmayı da sağlayacaktır. 

Çin üretim faktörlerinin -toprak, emek ve sermaye- serbest dolaşımını sağlamak için, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve ülkenin kabinesi olan Devlet Konseyi'nin bu yılın mart ayında açıkladığı yönergelere göre, piyasa yönelimli toprak dağıtım sisteminin reformunu derinleştirecek.

Çin'in kentsel nüfusu geçen yıl toplam nüfusun yüzde 60 kadarını oluşturuyordu, bu Çin ile aynı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerin oranından yüzde 15 daha azdır. Hesaplamalara göre, Çin'in kırsal bölgelerindeki artık emek gücü 210 milyon ve toplam kayıtlı hanelerin yüzde 44'ünü oluşturan kayıtlı hanelerin kentleşme oranları temelinde hesaplandığında 434 milyona ulaşabilecek.

TOPRAK REFORMU KIRSAL KALKINMAYI GÜÇLENDİRECEK

Bazıları -hızla artan yaşlı nüfusun sonucu olarak- Çin'deki emek gücünün azalması sorununun işçilerin eğitim düzeyi ve niteliğini artırarak telafi edilebileceğine inanıyor. Ve akıllı imalat ile çevrim içi platformlar vasıflı işçi eksikliğinin yarattığı boşluğu doldurabilecekken, üretim oranlarını iyileştirmek yeni büyüme taşıyıcılarının ortaya çıkmasına sağlayabilir. Ama bu işçilerin birçoğu yeni teknolojik beceriler kazandıklarında emeklilik yaşına ulaşacakları için, 45 ve daha üstü yaştaki milyonlarca kırsal işçinin niteliğini eğitim ve özel öğretim ile bile önemli ölçüde iyileştirmek zordur.

İnsan sermayesini artırmak uzun zaman aldığı için, gelecek 15 yılda çalışma yaşındaki nüfusun azalan büyüme oranını istikrara kavuşturmak için çaba gösterilmelidir. Çin yüksek emek-toprak oranına, görece düşük seri imalat düzeylerine sahip ve ekilebilir toprakların büyük kısmı boş duruyor ya da kötü biçimde tarım yapılıyor.

KIRSAL TOPRAK DAĞITIM SİSTEMİ

Hükümet yerel ekonomilerin artık emek gücünü kullanabilmesi, kırsal bölgelerde yaşayanların gelirlerini artırmak ve onların tüketim ürünlerine talebini artırmak için önlemler alması gerekir. Hükümetin ayrıca kırsal toprak dağıtım sisteminde de reform yapması lazım.

Çin'in emek gücü girdisinde yıllık ortalama azalma gelecek 15 yılda yüzde 1'i aşabilir, bu da Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) artışında her yıl yüzde 0,5 azalmaya neden olabilir. Kaynak dağılımının iyileştirilmesi GSYİH artış oranında 0,7'ye kadar artırabileceği için, net büyüme büyük ihtimalle yüzde 0,2 olacaktır. Artık kırsal emeğin istihdamı ve buna piyasa yönelimli toprak dağıtım reformlarının eşlik etmesi, Çin ekonomisinin gelecek 15 yılda büyümesine yüzde 60-70 katkıda bulunabilir.

TOPRAĞIN ÇİFTÇİLER TARAFINDAN KULLANIMI ARTIRILABİLİR

Üretim faktörlerinin kamu mülkiyetini destekler ve toprağın devlete ait ve kolektif mülkiyetini sürdürürken, hükümetin istikrarlı biçimde piyasa yönelimli toprak reformlarını yürürlüğe sokmaya ihtiyacı var ki, böylece giderek daha fazla sayıda kırsal sakinin kentsel alanlarda iş aramasını ve kendiişlerini kurmalarını ve kırsal bölgelerdeki boş yatan toprakların, ev çiftliklerinin ve diğer inşaat alanlarının kullanımını en çoğa çıkarmayı teşvik etsin.

Hükümetin kırsal bölgelerde toprağın konut için satışını sınırlaması ve emlak spekülasyonlarını önlemeye ihtiyacı varken, ayrıca kırsal toprakları tarımsal kaynaktan çiftçilerin mülküne dönüştürmeye yardım etmelidir.

Toprağın çiftçiler tarafından kullanımı artırılabilir, böylece topraklarını ipotekleyebilirler veya topraklarını varlık olarak kullanan yatırımı çekebilirler, arazilerini kentlere yerleştikten sonra köylere satabilirler ya da kendi işlerini kurar ve istihdamı desteklerler ve gelecek 15 yılda orta-yüksek-hızlı ekonomik büyümeyi desteklemek için kırsal sakinlerin tüketim kapasitesinin artmasına yardım edebilirler.