Toparlanma sürecinde etkin mali politikalar

Toparlanma sürecinde etkin mali politikalar

Çin hükümetinin, 2020'de belirli bir büyüme hedefine ulaşmada iş yaratmaya öncelik verebilir ve yıl sonuna kadar esnek büyüme hedefi benimsemesi muhtemel. 

Covid-19 salgını nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşen "İki Toplantı" Beijing'de gerçekleştirildi. Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık 6,8 daralmıştı. Pandemi potansiyel olarak Büyük Buhran'dan sonra en kötü barış zamanı resesyonuna neden olabilir. 

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun 17 Nisan'da yaptığı toplantı sonrasında yayınlanan açıklamada, "istihdamı, geçimi, piyasa oyuncularını, gıda ve enerji güvenliğini, tedarik zincirini ve taban operasyonlarını koruma" gereği vurgulandı. Kentsel işsizlik nisan ayında yüzde 6'ya yükselirken hükümetin kentsel işsizlik hedefini yüzde 5,5'te tutmasını beklendi. 

BÜYÜME RAKAMLARI ESNEKLİK GÖSTERECEK 

On yıllardır Çin'in büyüme hedefli politika oluşturması iş planlamasında önemli bir çapa olmuştur. Bu yıl, hem iç hem de dış belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle, hükümetin 2020 büyüme hedefini bağlayıcı olmaktan ziyade gösterge olarak görmesi muhtemeldir. Son yıllardaki veriler, yüzde 1 GSYİH büyümesinin Çin'de yaklaşık 2 milyon istihdam yarattığını göstermektedir. Yıllık yüzde 2-3'lük bir büyümeye ulaşırsa, ikinci çeyrek dördüncü çeyreğe göre yıllık ortalama yüzde 5'lik bir büyüme anlamına gelecektir. 

İkinci olarak, ek gelir harcama açığı GSYİH'nin yüzde 1 ila 1,5'i olabilir. Kalan farkın, mali istikrar fonu ve önceki yıllardan tasarruf edilen devir fonu tarafından finanse edilmesi muhtemeldir. 

Üçüncüsü, devlet fonlarındaki bütçe açığının GSYİH'nin yüzde 3-3,5'i olması muhtemel. Bu açığın bu kısmı yerel yönetim özel tahvil ihracı ile finanse ediliyor. Bu yıl, 2019 yılında 2,15 trilyon yuan yıllık kota ile karşılaştırıldığında, altyapı yatırımını hızlandırmak için 2,29 trilyon yuan yerel tahvil kotası tahsis edildi. 

Mali teşvikin sağlık ve acil durum müdahale programlarını desteklemesinin yanı sıra sulama, çevre koruma, enerji, ulaşım, 5G, yapay zekâ ve şehirlerin yenilenmesini de kapsayacaktır.

Çin'in parasal tutumu, ekonomik toparlanmayı desteklemek için yeniden programlanmıştır. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısında, merkez bankasından zorunlu karşılık oranını ve faiz oranlarını düşürerek ve yeniden kredileri artırarak yeterli likidite ve kredi verme oranlarını daha düşük tutmasını istedi. 

Çin Merkez Bankası'nın devlet tahvili getirilerinin yükselmesini önlemek için yeterli likidite enjekte etmesi bekleniyor. 

Kaynak: China Daily