Tarihsel ve çağ açıcı başarı

Tarihsel ve çağ açıcı başarı

People's Daily Online / Md Enamul Hassan

Her kesimden insan bir hikâyenin nasıl ortaya çıktığını bilmeyi bekleseler de, birçok haber kanalı onların gerçeği bilmelerini sağlamakta başarısız oluyor. İnsanlar medyanın ister olumlu ister olumsuz haber verirken her türlü yanlılık ve taraflılığın ötesinde objektif olmasını bekliyor.

Ama medyanın gazeteciliğin ilke ve yasalarından sapmasının uzun bir tarihi var, bu sarı gazetecilik, magazin gazeteciliği ve çek defteri gazeteciliği gibi terimlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Küreselleşme çağında bu tür gazetecilikler haberleri yayarken bütün taraflılık rekorlarını kırmış görünüyorlar.

Bu durumda, Xinjiang medyanın ister gerçek ister yalan olsun, bağlandıkları tarafların çıkarlarına hizmet etmek için belirli bir bölgeyle ilgili olumsuz hikâyelere nasıl kafayı taktığının açık bir örneği. Medya bunu yaparken burunların önünde sürekli ortaya çıkan Xinjiang'la ilgili olumlu haberlere bakma zahmetine bile girmiyor.

BİRÇOK MEDYA KURULUŞU SÜREKLİ XINJIANG İLE İLGİLİ OLUMSUZ HABERLER ÜRETİYOR

Birçok medya kuruluşu sürekli Xinjiang ile ilgili olumsuz haberler üretiyor. Bölgenin ekonomik, toplumsal, çevresel ve güvenlik gibi bütün alanlarda devasa başarılar yaptığını dünyaya asla söylemediler; Çin hükümetinin Xinjiang'daki olağanüstü başarılarını haberleştirme konusunda çekimser gibiler.

Tipik olarak, son zamanlarda Xinjiang'da mutlak yoksulluğun ortadan kaldırılması medyanın dikkatini çekmeyi başaramadı. Hiç şüphesiz bu Çin'den başka bir ülkede olsaydı "hakkında konuşurlardı." Özellikle sosyal medya platformları olmak üzere alternatif medya sayesinde Xinjiang'ın yoksulluğu ortadan kaldırma konusundaki başarı hikâyeleri herkesin dilinde.

DÜNYA XINJIANG'IN MUTLAK YOKSULLUĞA VEDA ETTİĞİNİ ÖĞRENDİ

Dünya zaten Xinjiang'ın mutlak yoksulluğa veda ettiğini öğrendi. Özerk bölgedeki Shache, Moyu ve Akto dâhil en son yoksul 10 kasaba da mutlak yoksulluğu yok etmeyi başardı. Bir zamanların yoksulluğun pençesindeki kasabalarında yaşayanlar şimdi istikrarlı bir eğitime, tıbbi bakıma ve diğer medeni imkânlara erişime sahipler. Son kasabalarda da yoksulluğun yok edilmesinden sonra, Xinjiang'da kayıtlı yoksul 3,8 milyondan fazla kişi de yoksulluktan kurtuldu.

Bölgede mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmak kolay olmadı. Xinjiang'ın güzel bir doğaya ve bol kaynaklara sahip olmasına rağmen, göreve geri bir ekonomisi var. Güney bölgesi uzun zamandır Çin'deki yoksulluğun pençesindeki mücavir alanlardan biriydi ama bölgede gerçekleştirilen çok büyük ve dikkate değer işler Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yüklendi. Parti, Xinjiang'ı zaman içinde düzenli ve sağlam ekonomik kalkınmasını sağlayacak özel bir konuma getirmek için bir dizi büyük karar aldı ve düzenlemeler yaptı.

ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ XINJIANG'IN KALKINMASINDA TARİHSEL BİR BAŞARI SAĞLADI

ÇKP herkesin yararına olan yeni yenilikçi, koordineli, yeşil ve açık kalkınma felsefesini başlattı ve Xinjiang'ın genel olarak kalkınmasında tarihsel bir başarı sağladı. Bu felsefede, son yıllarda bölgesel bütçe harcamalarının yüzde 70'ten fazlasını halkın geçimini garanti altına almak ve iyileştirmek için birinci öncelik halkın ihtiyaçlarına verildi. Aynı nedenle, parti ayrıca istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlikle ilgili büyük geçim programlarını destekledi.

Xinjiang hükümeti yoksulluk içindeki 1,69 milyon hane ile akraba benzeri bir ilişki kurmak için 1,12 milyondan fazla devlet memurunu seferber etti. Bu devlet memurları düzenli olarak "akraba ziyaret haftası" etkinlikleri yaptı, bu etkinliklerde halkın üretimde ve yaşamlarındaki sorunları çözmesine gönülden ve etkin bir biçimde yardım etti.

TARİHSEL VE ÇAĞ AÇICI BAŞARI

Sonuç olarak, 2014'ten 2019'a kadar Xinjiang'da yıllık yüzde 7,2 Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) büyüme oranı ile sağlam bir ekonomik ivme devam ettirildi. Yerel halkın yaşam standartları, kişi başına düşen tüketilebilir gelirin yıllık ortalama yüzde 9,1 büyümesi ile birlikte, önemli ölçüde iyileşti. Bu dönemde kırsal alanlarda satın alınabilir konut projeleri 675 bin 600'den fazla yoksul haneye yardımcı oldu ve yoksulluğun pençesindeki kırsal bölge sakinlerinin harap evlerde yaşadıkları döneme son verdi.

Xinjiang'ı Çin'in yoksulluğa karşı on yıllık mücadelesine örnek olarak seçtim. Aynı şey ülkenin her bölgesi ve eyaleti için de geçerli. Çin, Birleşmiş Milletler'in (BM) gelişmekte olan ülkelerin mutlak yoksulluktan kurtulmaları için belirlediği tarihten on yıl önce mutlak yoksulluktan kurtuldu, ama böyle bir tarihsel ve çağ açıcı başarı, sırf Çin tarafından gerçekleştirildiği için medyanın manşetlerine çıkamadı.