Renminbi uluslararası statüsünü nasıl güçlendirecek?

Renminbi uluslararası statüsünü nasıl güçlendirecek?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dolarının şu anda küresel finans piyasasında yaşadığı likidite sıkıntısına rağmen ABD Federal Rezervi (FED) birçok ülkenin merkez bankaları ile yapılan para swapları yoluyla likiditeyi aktif olarak iyileştiriyor. ABD parasının ve FED'in uluslararası para sistemindeki etkisi objektif olarak artırmaktadır.

Yeni tip koronavirüs salgınının gözle görülür olumsuz etkileri nedeniyle ABD ekonomisi çöktü ve işsizlik oranında keskin ve sürekli bir artış oldu. Buna karşın, salgının neden olduğu kısa vadeli paniğe rağmen ABD doları büyük bir ivme gösteriyor. Bu göstergeler, mevcut uluslararası para sistemi altında ABD dolarının pozisyonuna meydan okuyabilecek hiçbir para biriminin bulunmadığına işaret ediyor.

DOLAR HÂLÂ BELİRLEYİCİ

ABD doları, döviz rezervleri ve uluslararası yerleşimdeki büyük oranı nedeniyle güçlü bir konuma sahip. Şu anda, ABD'nin dünya genelindeki reel ekonomik Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oranı azalmaya devam etse de dolar hâlâ 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri sahip olduğu hâkim konumunu terk etmiş değil.

Mevcut Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell kısa süre önce yatırımcıların ABD'nin borcu hakkında endişelenmemesi gerektiğini, FED'in para verme hakkı olduğu sürece geri ödemede sorun yaşanmayacağını dile getirdi. Bu arada ABD doları için de zayıf piyasa beklentileri olduğu not edilmeli.

DRAMATİK DEĞİŞİMLER YAŞANABİLİR

2015 yılından bu yana, yabancı hükümetler ve uluslararası kuruluşlar ABD'nin uzun vadeli hazine bonolarını art arda beş yıldır satıyor. Devlet daireleri ve ülkedeki özel sektör göz önünde bulundurulsa bile, yabancı yatırımcılar son beş yıldır ABD hazine bonolarının net satıcıları olmuştur. Mevcut durum altta yatan endişeleri tetikleyebilir. Bu nedenle, ABD dolarının kısa vadede güçlü pozisyonu koruması ancak uzun vadede kademeli olarak etkisinin azalması dikkate alınmalıdır.

Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD, bir süper güç olarak küresel para ve finansal sistemin lideri oldu. İngiltere'nin yerini alan Amerika, dünyadaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyordu.  Savaştan sonra uluslararası para sisteminin evrimi, uluslararası para sistemi yapısında yeni bir denge sağlanmadan önce geçiş ve türbülans yaşadığımızı göstermektedir.  Reel ekonomideki dramatik değişiklikler, uluslararası para sisteminde buna karşılık gelen değişiklikleri de beraberinde getirebilir.

ÇİN'İN DURUMU NE OLACAK?

Genel eğilim açısından, Çin, renminbi döviz kuru oluşum mekanizmasının piyasa reformunu daha fazla teşvik etmeli ve geliştirmelidir. Uluslararası para sistemine giren gelişmekte olan para birimlerinin hızının hala nispeten yavaş olduğu unutulmamalıdır.

Çin salgını nispeten hızlı bir şekilde kontrol etti ve salgın sırasında renminbi nispeten sabit kaldı ve özelliklerini bir dereceye kadar güvenli bir liman olarak korudu. Buna karşın rezerv para birimi, ticari veya yatırım değerleme varlıkları dâhil olmak üzere, tüm uluslararası para sistemindeki renminbi oranı, Çin'in dünya içindeki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla payından hâlâ önemli ölçüde düşüktür.

SALGIN TALEBİ BÜYÜTTÜ

Salgının etkisiyle, uluslararası finans piyasası renminbi varlıklarına daha fazla talep ediyor. Bu durumda renminbinin uluslararasılaşması turu için yeni bir talep odaklı bir fırsat sunuyor. Çin, ilgili finansal altyapıyı, ürün yapısını optimize etmek ve uluslararası uygulamalara uygun kara ve deniz fiyatlandırması için somut adımlar atmalıdır. Sadece bu hazırlıklar ile uluslararası yatırımcılar, renminbi cinsinden varlıklara sahip olabilirler.

Şu anda renminbi üzerinden ödeme ve takas sistemi yavaş yavaş geliştirilmekte ve ilerleme kaydedilmeye devam edilmektedir. Bununla birlikte, karasal finansal pazarın açılması, çeşitli ihraççıların çeşitlendirilmesi, risk yönetimi ürünlerinin geliştirilmesi ve finansal altyapının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere uluslararası bir para biriminin ihtiyaç duyduğu gerekli destekleyici finansal ortam da aktif olarak teşvik edilmelidir.

TEK PARA BİRİMİNE AŞIRI BAĞLILIK SAĞLIKLI DEĞİL

Gelecekte, Çin anakarasında finans piyasasının daha da açılması, renminbi uluslararası olarak istikrarlı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. Çin anakarasındaki finansal piyasa genişledikçe, renminbi biriminin bir yatırım para unsuru olarak statüsü güçlendirilecektir. Küresel finansal ticarette mevcut tek bir para birimine aşırı bağımlılık sağlıklı değildir ve gelecekteki piyasa değişimlerinde daha da kötüleştirecektir. Çin için renminbi biriminin uluslararası hale gelmesi için elverişli koşullar yaratmak, daha pürüzsüz finansman kanalları sağlamak, Çin pazarına uluslararası sermayeyi çekmek için çok önemlidir.

Kaynak: China Daily