PMI canlandı, ancak KOBİ'lerin hâlâ desteğe ihtiyacı var

PMI canlandı, ancak KOBİ'lerin hâlâ desteğe ihtiyacı var

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan kısmi anlaşma piyasada işletmelerin güvenini artırarak olumlu bir hava yarattı.

Aylık fabrika fabrikası canlılığı barometresi olan imalat sanayii için satın alma yöneticilerinin endeksi, ocak ayından bu yana yüzde 49 seviyelerinden yüzde 54,4'e kadar yükseldi. Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yükselen yeni siparişler ve hammadde stoklarının artmasıyla birlikte taleplerin yeni arzlar doğurduğu, böylece büyüme güçlüklerinin düzeldiği kaydedildi.

Dördüncü çeyrekte ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskının bir dereceye kadar hafiflediğine dair olumlu işaretler olmasına rağmen, mevsimsel dış talebin de imalattaki yükselişi besleyen bir başka faktör olduğu unutmamak lazım.

İç talebi zayıflatmak, yatırım ve devlet gelirlerinde düşüş, sakinlerin gelirindeki yavaş büyümeyi ve sürekli işsizlik baskısını içeren evdeki kısıtlayıcı faktörler, ABD ile olan ticaret savaşından ziyade ekonomiyi daha da olumsuz etkiliyor.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER TEHLİKE ALTINDA

Orta ve küçük ölçekli işletmelerin PMI'si yüzde 50 barajının altında kaldığından, karar vericilerin tedbir almak için çeşitli nedenleri var. Bu sayede piyasadaki orta ve küçük çaplı işletmelerin olası bir kriz anında dayanıklı hale gelmesi sağlanıyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere desteğin güçlendirilmesinde politika koordinasyonu gerekmektedir. En kısa sürede karşılaştıkları kurumsal engelleri ortadan kaldırmak için arz tarafındaki yapısal reformun derinleştirilmesi şart. Aksi takdirde büyüme ve yeniden yapılanma üzerinde aşağı doğru baskı uygulayan somut zorluklara dönüşebiliyor.

Kaynak: China Daily