Müzakere ekibini büyük çaba harcadı

Müzakere ekibini büyük çaba harcadı

Keskin dönüşler ve engeller ile dolu ticaret savaşlarında istenilen noktaya büyük zarara uğramadan varıldı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında 22 aydır devam eden ticari anlaşmazlıklar karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde hareket edilerek birinci faz anlaşmanın imzalanmasını sağladı.

Anlaşmanın imzalanmasıyla, artık çekişmenin kalıcı barışa yol açacağı ümit ediliyor. İki tarafta da yer alan müzakere ekibi anlaşmanın gerçekleşmesi büyük emekler sarf etti. Kuşkusuz bu başarı küresel etkilere sahip olacak. Anlaşmanın yeni görüşmelerin önünü açması ve nihai sonuca hız kazandırması bekleniyor. Ortaya çıkabilecek sorunların engellenmesi için anlaşmazlık mekanizması oluşturulması kararlaştırıldı. Her olasılığa karşı imzalanan metin koruma altına alınmış oldu.

EKONOMİK DURGUNLUK SON BULACAK

İki tarafın birbirlerinin endişelerini anlama istekliliğinin kanıtı olan bu girişim, anlaşmanın zaman içinde karşılaşabileceği baskılara karşı dayanabilmesini sağlayacak.

Çin'deki sanayi ve tüketim talebinin yükseltilmesi ABD'ye sadece sanayi, tarım ve enerji ürünleri için değil, aynı zamanda hizmet sektörü içinde büyük katkılar sağlayacak. Çin, iş ortamını iyileştirmek ve açılım reformlarını derinleştirme kapsamında çabalar sürdüreceğini belirtti. Fikri mülkiyet haklarının korunması ve güçlendirilmiş denetimin güvencesi ile birlikte finans sektörünü yabancı sermaye ile buluşturulma sözü verildi.

FARKLILIKLAR VE ANLAŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLECEK

Çözülmesi gereken farklılıklar var, ancak birinci faz anlaşma ile, Çin-ABD ekonomik iş birlikleri tekrar ulaşabilecekleri üst noktaya ulaşmalı ve toparlanma süreci ardından eski ticaret hacimlerine yeniden ulaşmalı. İki taraf, gelecek müzakerelerinde yapıcı öneriler ileri sürerek nihai sonuçlara odaklanmalı.

Çin'in tutumu tutarlı ve açık. ABD ile iş birliği yapmaya kararlı olan Çin asla çatışma aramıyor. Bu tutum Çin'in iyi niyetle kazan-kazan ilkesi ile hareket etmekte istekli olduğunu gösteriyor.

Ortak çıkarlar ve küresel fayda için diyalog yolunu geliştirmek en doğru adım oldu.

Kaynak: China Daily