Mutlak yoksulluğu bitirme yolunda...

Mutlak yoksulluğu bitirme yolunda...

Çin'in bu yılın sonuna kadar mutlak yoksulluğu yok etme kampanyasında hedefine ulaşmak için 4 aydan az bir zamanı kaldığı için geri sayım aşamasına girdi. Odak şimdi bu kampanyanın kazanımlarını, yoksulluk karşıtı programları iyileştirerek ve herkesin nispeten iyi temel yaşama koşullarından faydalanmasını temin ederek sağlamlaştırmak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınma planının bir parçası yapmak.

Özellikle Çin bu yıl, yoksulluğun giderilmesi çalışmalarında yeni korona virüs salgını ve ülkenin güneyindeki yıkıcı sel felaketi gibi acil durumların uzun dönem olumsuz etkisi olmaması için ekstra çaba gösteriyor.

Yoksulluğun giderilmesinin son aşamasındaki problemler çözülmesi en zor olmasına rağmen hükümet bu yılın sonuna kadar yoksulluk çeken 52 ilçe ve bin 113 köye odaklanılmasına karar verdi. Kampanya hedefine yıl sonuna kadar ulaşmak isteyen hükümetin amacı, taban seviyesindeki yönetimlere daha fazla mali ve sosyal destek ve rehberlik sağlayarak acil sorunları çözmelerinde yardımcı olmak. Asıl öncelik fakir halkın yoksulluktan çıktıktan sonra daha iyi bir yaşam sürmek için kaynaklara sahip olmalarını ve temel kamu hizmetlerine ulaşmalarını temin etmek.

YOKSULLUĞU BİTİRME GİRİŞİMİNİN SON AŞAMASI

Yoksulluğun hüküm sürdüğü ilçe ve köylerde aralarında güvenilir içme suyu, zorunlu 9 yıllık eğitim, temel tıbbi tedavi ve güvenli evin bulunduğu önemli sorunlar temmuz sonuna kadar çözüldü. Bu da Çin genelindeki halkın yiyecek ve güvenli içme suyu sorunlarına değinildiğini gösteriyor. Şimdi yoksulluğu bitirme girişiminin son aşamasındaki diğer göze çarpan sorunlara eğilmek gerekiyor.

Gelecek aşama, yoksulluğun bitirilmesi çalışmasındaki kazanımların daha da pekiştirilmesinin üzerine odaklanmak olacak. Bu kampanya, sanayi ve özel istihdam politikalarının da programa dâhil edilmesi sayesinde ezici çoğunluktaki hanenin fakirlikten çıkmasına yardımcı oldu. Endüstriyel kalkınmanın ve istihdamın genişletilmesi, bu kampanyada uzun dönem sonuçlar elde edilmesi açısından gerekli olduğu gayet net.

Salgının kırsalda yaşayanların istihdam edilmeleri üzerinde büyük bir etkisi oldu. Yerel hükümetler, göçmen işçiler için daha çok iş yaratabilmek amacıyla ana pazar oyuncularının istikrara kavuşturulmasında büyük çabalar gösterdi. Yetkililer, özellikle fakir bölgelerdeki yoksul aile üyelerinin istihdamına büyük öncelik verdi. Ana altyapı ve yoksulluğun azaltılması projeleri de yoksullar için iş imkânı sağladı.

SIFIR AÇLIĞA ULAŞMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SOSYAL HEDEFİNİN FARKINA VARMAK

Bu kampanya sayesinde özellikle yakın dönemde yoksul bölgeler, yatırımcıları çekmek ve iş olanakları yaratmak amacıyla aşamalı olarak yerel rakip sanayiler kurdular. Mutlak yoksullukla mücadelenin can alıcı safhasında ise yoksul bölgeler yalnızca rakip yerel sanayileri dönüştürmek ve yükseltmekle kalmayıp lojistik, satış ile hizmet sistemlerinin kurulmasını da hızlandırmaya hem de kırsal kesimden tarım ürünlerini satmak için e-ticaret kanalları geliştirmeye odaklandı.

Çin'in güneyindeki sel felaketinden sonra bazı bölgeler, hem salgının hem de rekor düzeydeki su baskınlarının olumsuz etkilerini kaldırmak için felaket sonrası yeniden yapılanmayı hızlandırdı. Çin'in yoksullukla mücadeledeki zaferi, ülkenin genel yoksulluk problemini çözdüğü anlamına geliyor.  Hükümet, yoksulluktan kurtulmayı bekleyenler, yoksul düşenler ya da yakın zamanda yoksulluktan çıkanlar için de geçim kaynaklarını ve yaşam koşullarını iyileştirmeleri için destek sağlayacak.

Yoksulluğu bitirme gayretinin yakın hedefi sıfır açlığa ulaşmak ve sürdürülebilir kalkınmanın sosyal hedefinin farkına varmak. Çin mutlak yoksulluğu bitirmek için temel yaşam ödeneği gibi yoksulluk yardım sistemleri kurdu. Ayrıca koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle başa çıkabilmek için yerel bölgeler,  temel yaşam ödeneğine ihtiyacı olan yoksul nüfus ağını genişletti ve ödeneği artırdı. Yerel yetkililer yoksul hanelerin ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla tüketici fiyat endeksindeki değişime göre ödenekleri ayarlayacak.

Kaynak: China Daily / Li Guoxiang