Milliyetçi medya Hindistan'ın dış politikasını mahvetmek istiyor

Milliyetçi medya Hindistan'ın dış politikasını mahvetmek istiyor

Times of India gazetesi kısa süre önce Hindistan'ın Çin sorununa "hızla karşı koymak" için önlem almasını öneren bir makale yayınladı.

Makalede, "Hindistan'ın bu çatışmayı genişletmekten ve çeşitlendirmekten başka seçeneği yok" iddiasına ek olarak, Hindistan'ın "Beş Göz istihbarat ağına atılması" gerektiğine işaret etti.

Son zamanlarda, Hindistan medyası ve ülkenin stratejik çevrelerinde benzer görüşler yaygınlaştı. Bu, dış güçlerden yararlanarak Çin'e karşı çıkan milliyetçi kesimden kaynaklanıyor. Bu bireyler, davalarını sansasyonel hale getirmek için Hint ve Çin birlikleri arasındaki son yaşanan sınır çatışması gündemden düşürmeme kararı aldılar.

Ancak Hindistan hükümetinin önerilerini kabul edip etmeyeceği belli değil. Hindistan dış politikası, özellikle Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin politikaları göz önüne alındığında, Yeni Delhi'nin Washington'a yaklaştığını görebiliriz. Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya gibi büyük güçlerle ilişkileri açısından stratejik bir denge kurmuştur.

HAYALLER DÜNYASINDAN ÇIKILMALI

Beş Göz istihbarat ittifakına gerçekten katılırsa Hindistan'ın çıkarına olmayacak. Yeni Delhi büyük bir dünya gücü olmaya çalışıyor. ABD'nin küçük bir kardeşinin belirli bir ittifak içindeki rolünü oynamak Hindistan'ın gerçekten istediği şey değil. Bu nedenle, bu ve benzeri öneriler Hindistan'da Beş Göz ittifakına katılmayı bağımsızlık ve özerklik kurbanı olarak görenlerin muhalefetini bulacak.

ABD, Hindistan'ı böyle bir Çin karşıtı ittifak olarak kabul etse bile, Hindistan'ın ulusal çıkarlarını korumasına yardımcı olmayacak çünkü Çin buna karşılık gelen politika ayarlamalarını yapacak.

Ayrıca Hindistan'ın Rusya ile mevcut ilişkisi de nispeten iyi. Hindistan Beş Göz ittifakına katılırsa, Çin-Hindistan ilişkilerinin düşmanca hale geldiğini açıkça gösterecektir. Bu, Rusya ile Hindistan arasındaki "özel ve imtiyazlı stratejik ortaklık"ın sona ermesine neden olabilir.

Hindistan hükümeti ittifaka katılmak istese bile, Beş Göz ittifakının Hindistan'ı kabul etmeyi kabul etmesi pek olası değildir. İttifakın kökeni, Müttefiklerin Atlantik Şartı'nı yayınladığı İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme kadar uzanabilir. Beş Göz ittifakının üyeleri, Anglo-Sakson mirasını paylaşan seçilmiş ülkelerdir. Beş Göz ittifakının yakınlığı ve geleneksel ilişkisi NATO'yu bir dereceye kadar dayanıyor. ABD'nin Asya'daki çekirdek müttefikleri olan Japonya ve Güney Kore bile ittifaka katılmaya hak kazanmıyor.

Hint halkı ne Anglo-Sakson ne de Amerikalıların müttefiki değildir. Ayrıca ittifaktaki diğer ülkelerle yakın iş birliği anlaşmaları da yapmadılar. Hindistan ve ABD'deki iç perspektiflere göre, bağları aslında iki ülkenin birbirinden yararlandığı bir oyundur. Aslında, iki ülke ticaret ve ideolojide ciddi farklılıklara sahip, özellikle Washington'dan Modi'nin din politikasına karşı gittikçe daha fazla eleştiriliyor ve birbirlerine karşı da ihtiyatlı davranıyorlar.

Durum böyle olunca Hindistan, Beş Göz ittifakına katılıp katılamayacağına karar veremez. Söylem muhtemelen sadece bazı Hindistan medya organları ve politik yorumcular tarafından uydurulmuş bir öneriden öteye geçmeyecek.

Kaynak: Global Times