Medeni Kanun yeni bir paradigma sunuyor

Medeni Kanun yeni bir paradigma sunuyor

Editörün notu: Çin Ulusal Halk Meclisi'nin kabul ettiği Medeni Kanun düzenlemesi ülkenin pek çok alanda karşılaştığı yeni durumlara yanıt veriyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan Medeni Kanun, mülkiyet haklarından kişisel bilgilerin korunmasına kadar çok sayıda ortaya çıkan meydan okumaya yanıt veriyor. Medeni Kanun ile ilgili CGTN sitesinde çıkan makalenin önemli bölümlerini okuyucularımız için bir araya getirdik:

"Geride kalan birkaç on yıl içinde Avrupa'daki kıta hukuku sistemine özgü kodlama yeteneğini izleyen hukukçuların Çin'e ait özgün bir format yaratması arzulanan bir gelişmeydi. Bugün geliştirilen medeni kodlar kalkınmakta olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ulusal yönetişimin geliştirecektir.

İKİ AŞAMALI BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLDİ

Çin'deki mevcut kapsamlı hukuk sistemi 2011 yılından bu yana yürürlükte. Sivil ve ticareti hayatın düzenlenmesi zaman zaman başka medeni kanunlara atıfta bulunmak suretiyle genel olarak Medeni Hukukun Genel İlkeleri tarafından yönlendirilmektedir. Çin'de sıradan insanların hayatına şekil veren medeni hukuk sistemi, ihtiyaçları karşılayabilmesi bakımından nispeten eksiksizdir.

2014 yılında Çin Komünist Partisi 18. Merkez Komitesinin Dördüncü Genel Kurulunda delegeler Medeni Kanun'u düzenlemek için açık bir teklif sundular. Bunun ardından Ulusal Halk Kongresi'nin Medeni Hukukun Genel İlkelerini düzenleyeceği "iki aşamalı" bir strateji kabul edildi ve Ulusal Halk Kongresi'nden Medeni Kanunu'nu her bölümünü ayrıntılı olarak incelemesi başladı. Son olarak Ulusal Halk Kongresi'ne sunulacak taslaklar birleştirildi. Bu yaklaşım sadece mevzuatın ruhu ve ilkeleriyle uyumlu değildir, aynı zamanda Çin'in kolaydan zora doğru ilerleme felsefesini de yansıtır.

TEKNOLOJİ ÇAĞI İLE UYUMLU YASALAR

Çin'de Medeni Kanun çoğunlukla insanların gündelik yaşamı ilgilendirdiği için halktan büyük ilgi görüyor. Medeni Kanun'da ilk kez yerleşim hakkı tanımlanmakta, mülkiyet sahiplerinin çıkarlarını korumak için engeller kaldırılmakta ve halkın istikrarlı ortak yaşam talebine yanıt verilmektedir. Buna ek olarak Çin'de yüksek teknoloji ve mobil iletişim uygulamalarının hızla gelişmesini değerlendiren

Medeni Kanun aynı zamanda mobil çalışma ve elektronik ödemelerin gizliliği gibi konularda daha fazla önlem alıyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele sırasında doğan Medeni Kanun'da hastalık kontrolüne özgü hükümlerle birlikte, sorumluluk ve yükümlülükler de kayıt altına alınıyor.

YENİ BİR PARADİGMA

Medeni hukuk, özel hukuk olarak da bilinir. Özel hukuktaki özerklik, medeni hukuk sisteminin merkezidir. Büyük bir nüfusa, geniş bir bölgeye, karmaşık sosyal yapıya ve önemlisi bölgesel kalkınma farklılıklarına sahip olan bir ülkede devlet işlerinin düzenlenmesinin vazgeçilmez derecede önemli olduğu kanıtlanmıştır.

1950, 1960 ve 1970'li yılları kapsayan 3 farklı hamle olgun bir noktaya erişememişti. Buna karşın, Çin Komünist Partisi'nin yönetim kabiliyetinin güçlenmesi ve vatandaşlık bilincinin gelişmesi neticesinde Medeni Kanun başarıyla tamamladı. Bu aynı zamanda ulusal yönetişimin modernize edilmesi anlamına gelen bir paradigmanın da varlığına işaret eder. "