Meclisin yıllık toplantılarında hukuk devleti vurgusu

Meclisin yıllık toplantılarında hukuk devleti vurgusu

Çin'in başkenti Beijing'de dün 13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 3. Toplantısı kapsamındaki 2. Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıda ÇUHM Daimi Komitesi Çalışma Raporu değerlendirildi.

Çin'in yıllık yasama planı olarak bilinen çalışma raporunun başlıca gündem maddeleri arasında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenliğin korunmasını öngören karar taslağı ve Medeni Kanun yer aldı. Raporda, Çin'in en üst düzey yasama organının Hong Kong'un yasalara göre yönetilmesi yönündeki kararlılığı ve hukuk devleti inşasında kaydedilen ilerleme ortaya koyuldu.

Kamuoyunda Hong Kong'da ulusal güvenliğin korunmasına ilişkin hukuk sistemi ve icra mekanizmasıyla ilgili karar tasarısının bölgedeki karışıklığın hukuki yollarla çözüme kavuşturulabileceği, Hong Kong'un ulusal güvenlik alanındaki "savunmasızlık" durumunun ortadan kaldırılabileceği görüşü hâkim. ÇUHM Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu bu konuda şöyle konuştu:

"Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi 4. Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ilkeler ile Çin Devlet Konseyi'nin Hong Kong'daki ulusal güvenlik durumuna ilişkin raporu doğrultusunda 'Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenliğin Korunmasını Öngören Hukuk Sistemi ve İcra Mekanizmasının Güçlendirilmesine Dair Karar' başlıklı tasarı hazırlandı. Söz konusu karar tasarısının 13. Çin Ulusal Halk Meclisi 3. Toplantısı'nda onaya sunulması kararlaştırıldı. ÇUHM'nin, halk delegelerinin ortak çabaları ile bu önemli yasama misyonunu başarıyla tamamlayacağına inanıyorum."

Li Zhanshu, adı geçen karar tasarısının, yeni dönemde "bir ülke iki sistem" ilkesini mükemmelleştirmek, Hong Kong'u hukuka bağlı yönetmek ve Çin Anayasası ve Hong Kong Temel Yasası'nın belirlediği hukuki düzeni korumak için atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti. Li, tasarının, Hong Konglular dâhil tüm Çin halkının temel çıkarlarına uyduğu gibi Çin'in ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınmasının korunması ile Hong Kong'da uzun vadeli refah ve istikrara güçlü bir hukuki zemin sağlayacağını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, ÇUHM Daimi Komitesi, tasarının meclisten geçmesi halinde kararın uygulanmasını teminat altına almak için ilgili düzenlemeleri hazırlayacak. ÇUHM Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu konu hakkında şunları söyledi:

"ÇUHM Daimi Komitesi, bir sonraki etapta Hong Kong ve Makao'nun hukuka bağlı yönetilmesini devam ettirecek, Çin Anayasası ve Hong Kong Temel Yasası'yla belirlenen hukuki düzenin korunmasına teminat sağlayacak. Ayrıca Hong Kong Temel Yasası'nı yorumlama mekanizmasını güçlendirecek, Hong Kong'da ulusal güvenliğin korunmasına yönelik olarak güçlü bir hukuki destek tesis edecek."

13. ÇUHM 3. Toplantısı'nın bir başka önemli gündem maddesi ise Medeni Kanun. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yürürlüğe girmesi beklenen ilk Medeni Kanun, Çin'in yasama tarihinde bir kilometretaşı niteliği taşıyor. ÇUHM Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Medeni Kanun hususunda şunları dile getirdi:

"13. ÇUHM'ye sunulan Medeni Kanun taslağı, Çin'in hukuk devleti inşasında büyük ve sembolik bir adım. Halk delegelerinin dikkatli değerlendirmeleri sayesinde Çin'e özgü, çağın ruhunu yansıtan, halkın iradesine uyan, vatandaşların medeni haklarını koruyan ve toplumsal adaleti yansıtan bir medeni kanunun çıkarılacağına inanıyorum. "

Diğer yandan ÇUHM, kamu sağlığı alanındaki hukuki güvenceyi artırmak için de yoğun çalışmalar yürüterek 1 ila 2 yıl içinde ilgili yasama çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlamayı planlıyor.