Liu: Ticaret anlaşması eşitlik ve saygı temelinde uygulanacak

Liu: Ticaret anlaşması eşitlik ve saygı temelinde uygulanacak

Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasına Çin adına imza atan Başbakan Yardımcısı Liu He, düzenlenen basın toplantısında anlaşmanın ayrıntılarını anlattı.

Çin ile ABD arasındaki birinci faz ticaret anlaşması, dün ABD'nin başkenti Washington'da imzalandı.

İmza töreninin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Liu He, "İki taraf arasında varılan anlaşma, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına ve piyasa ilkelerine uymanın yanı sıra, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin karşılıklı yarar ve ortak kazanca dayanan özünü yansıtıyor." dedi.

Anlaşmanın, Çin ile ABD'nin yanında tüm dünya için yararlı olduğunu dile getiren Liu, "Beklentileri karşılayacak ve refahı ilerletecek bu anlaşma, tüm dünyadan üreticilerin, tüketicilerin ve yatırımcıların çıkarlarına uyuyor; bir ekonomik anlaşmanın ötesinde olarak, dünyanın barış ve refahını ilgilendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Çin tarafının, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda, anlaşmaya sadık kalarak anlaşmanın içeriğini ABD ile birlikte hayata geçirmek için çalışacağını dile getiren Çinli başmüzakereci, "İki taraf, birbirlerinin temel endişelerine göz önünde bulundurarak, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra, ekonomik ve finansal istikrara yarar getirecek adımlar atmalı." diye konuştu.

"DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN ÖNEMLİ İKİLİ İLİŞKİLERDEN"

Basına yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin, dünya üzerindeki en önemli ikili ilişkilerden biri olduğunun altını çizen Liu He, farklı siyasi sistem ve ideolojilere sahip iki ülkenin birçok ortak çıkarının bulunduğunu, dolayısıyla anlaşmazlıkların kontrol altına alınabileceğini ve çifte kazanca dayalı iş birliği için yollar bulunabileceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Liu He, "Son müzakerelerde, uluslararası toplumun Çin ve ABD'nin anlaşmazlıkları uygun şekilde çözmesini temenni ettiği, iki ülke halkının da mevcut sorunların makul şekilde ele alınmasını istediği yönünde genel bir kanıya varıldığını derinden hissettim." diye kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in "Çin-ABD ikili ilişkilerini geliştirmek için bin neden var; ilişkileri mahvetmek için tek bir neden bile yok." ifadesini hatırlatan Liu, Çin ve ABD arasındaki iş birliği karşılıklı yarar getirirken, çatışmanın taraflara zarar vereceğini dile getirdi.

Özellikle yeni dönemde iş birliğinin iki ülke için tek doğru seçenek olduğunu dile getiren Liu He, "Çünkü mevcut iç ve dış şartlar, eskiye göre daha karmaşık. İki ülkenin, ortak sorunları daha stratejik bir vizyon, daha ileri bir siyasi irfan ve daha sabırlı bir yaklaşımla çözme konusunda irade ortaya koyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İki devlet başkanı tarafından ortaya koyulan ilkeler ile ortak fayda ve çifte kazanç ilkelerine bağlı kalınmasının önemine de vurgu yapan Liu, karşılıklı anlayışı ilerletmek ve iş birliğini güçlendirmek suretiyle eş güdüm, iş birliği ve istikrara dayalı Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesi için çalışılması, böylece tarihin seyrinde doğru istikametin yakalanması gerektiğini söyledi.

"EKONOMİDE GENEL OLARAK İSTİKRAR SÜRÜYOR"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin durumunu da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Liu He, ekonominin genel olarak istikrarını koruduğunu, yapısal düzenlemelerde yeni ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

İç talebin arttığını, inovasyon ve emeğe dayalı üretimde verimliliğin yükseldiğini aktaran Liu, büyümenin borçlara bağımlılığının düşürüldüğünü, büyümenin iç dinamiklerinin istikrarlı şekilde güçlendiğini bildirdi.

Liu He, sözlerine şunları ekledi:

"2020 yılında Çin'de görece refah toplumunu oluşturma hedefine kapsamlı şekilde kavuşulacak. Çin ekonomisinin geleceğinin daha parlak olacağına, ayrıca Çin'in gelişmesinin ABD dâhil tüm ülkelere daha fazla yatırım ve büyüme fırsatları sağlayacağına inanıyorum." 

LİU, ANLAŞMANIN İÇERİĞİNİ ANLATTI

Liu He, birinci faz ticaret anlaşmasının içeriği hakkında da bilgi verdi.

Anlaşmanın, ticaret alanındaki ikili iş birliğini derinleştirdiğini kaydeden Çinli başmüzakereci, anlaşmaya temel olarak üç noktanın yansıtıldığının altını çizdi.

Liu, ilk olarak tarım ürünleri, imalat ürünleri, enerji ve hizmet alanlarındaki ticaretin ölçeğinin genişletilmesi, halkın daha iyi bir yaşam sürdürme talebinin karşılanması konusunda anlaşıldığını aktardı.

Anlaşmada, ikinci olarak, Çin piyasasına giriş koşullarının gevşetileceğinin, iki ülkeden işletmelere daha fazla fırsat sunulması için finans sektörlerinin karşılıklı olarak açıklık seviyesinin yükseltileceğinin belirtildiğini aktaran Liu He, üçüncü noktanın ise iş ortamının iyileştirilmesinin sürdürülmesi olduğunu ifade etti.

Liu, anlaşmaya göre, iki tarafın fikri mülkiyet haklarının korunmasını ilerleteceğini, gönüllü ve piyasa koşullarına uygun olarak yapılacak teknolojik iş birliğini teşvik edeceğini, daha adil bir rekabet ortamı kurulurken, piyasa aktörlerinin inovasyon ve dinamizmini güçlendireceğini anlattı.

Liu He, bununla beraber, ticari ihtilafları zamanında ve etkili bir şekilde çözmek için tarafların ikili değerlendirme ve anlaşmazlıkların halli mekanizması kuracağı bilgisini de verdi.

Başbakan Yardımcısı Liu, Washington tarafından getirilen ek gümrük tarifeleriyle ilgili olarak ise ABD'nin Çin menşeli ürünlere yönelik tarifelerin bir kısmını iptal etme ve nihai olarak da tamamını kaldırma taahhüdünde bulunduğuna işaret etti.

"ANLAŞMA, ULUSLARARASI TOPLUMCA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak Çin ile ABD'nin uluslararası meselelerde büyük sorumluluklar üstlendiğine dikkat çeken Liu He, "Anlaşma, Çin'e, ABD'ye ve tüm dünyaya yarar getirecek. Ekonomi açısından bu anlaşma, mevcut ticari sürtüşmenin yumuşatılmasına ve piyasadaki belirsizliklerin giderilmesine yardımcı olacak. Ekonomik beklentilere dair iyimserliği artıracak bu anlaşma, ayrıca yatırımcıların güvenini güçlendirip küresel refahı ilerletecek." ifadesini kullandı.

Liu He, anlaşmanın siyasi bakımdan ise Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini sağlamanın yanında, uluslararası ortama olduğu gibi, küresel barış ve kalkınmaya yarar getireceğini dile getirdi.

Liu, "Tüm bu nedenlerle anlaşma duyurulduğunda iki ülke, uluslararası toplum ve finans piyasaları tarafından hemen memnuniyetle karşılandı, dünya ekonomisinin istikrar ve kalkınmasına pozitif enerji aşıladı." diye konuştu.

"2019 YILINA DAİR BÜYÜME YÜZDE 6'NIN ÜZERİNDE OLACAK"

Liu He, Çin ekonomisinin mevcut durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise "Şu an Çin ekonomisi genel olarak istikrarlı şekilde işliyor. 2019 yılına dair büyüme oranının yüzde 6'nın üzerinde olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Çin ekonomisinin bir yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık büyüme kaydettiğini, bunun orta düzeyli bir ülke ekonomisine tekabül ettiğini hatırlatan Liu, istihdam, tüketici fiyatları ve ödemeler dengesi gibi önemli makro göstergelerin makul aralıklarda tutulduğunu, ekonominin yapısal dönüşümünün sağlam bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

2020'nin görece refah toplumu hedefine ulaşılmasının ve 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın son yılı olduğuna işaret eden Liu, son iki aya bakıldığında, Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve sanayi katma değeri gibi açılardan olumlu değişiklikler görüldüğünü, ocak ayına dair bazı verilerin de Çin ekonomisinin beklenenden daha iyi durumda olduğunu gösterdiğine vurgu yaptı.

Şu anda Çin ekonomisinin yeni bir denge geliştirdiğini belirten Liu, şöyle konuştu:

"Bu denge, iç talebe, özellikle tüketici talebine dayalı, inovasyon ve emek verimliliğinin artışına dayalı olduğu gibi, borçlara daha az bağımlı. Büyümenin iç dinamikleri de güçleniyor." 

Çin'in dev bir piyasaya ve büyük bir orta sınıfa sahip olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Liu, "Arz yönlü yapısal reformların ve ekonomideki dönüşümün ilerletilmesi ile Çin ekonomisi daha iyi performans gösterecek." değerlendirmesini yaptı.

Çin ekonomisinin nitelikli kalkınma hedefi yönünde ilerlediğinin altını çizen Liu, 2020'deki ekonomik eğilimler konusunda iyimser olduklarını, Çin ekonomisinin uzun vadeli büyümesine ve küresel ekonomiye katkıda bulunmayı sürdürmesine dönük inançlarının tam olduğunu söyledi.

LİU HE'DEN DIŞA AÇILMANIN SÜRECEĞİNE DAİR MESAJLAR

Basın mensuplarının, birinci faz ticaret anlaşmasının Çin'in dışa açılma boyutuna getireceği etkilerle ilgili sorularına da yanıt veren Liu He, şunları anlattı:

"Ekonomik sistemdeki reform çerçevesinden bakıldığında, reformlar piyasanın kaynak dağılımında karar verici bir rol oynamasını, hükümetin sosyalist sistemdeki makro ekonomik ayarlamaları yapmasını sağlıyor." 

Şu an, reformların başlıca dört alanda yoğunlaştığına dikkat çeken Liu He, ilk olarak kamu şirketlerindeki reformun derinleştirildiğini ve özel şirketlerin gelişmesi için uygun koşulların yaratıldığını kaydetti.

İkinci olarak, piyasa kurallarının güçlendirildiğini ve adil rekabet koşulları sağlandığını belirten Liu, hükümetin işlevlerindeki dönüşümün de ilerletildiğini, hükümetin küçük ölçekli işlerden kendini kurtararak makroekonomiyi ve kamu hizmetlerini daha iyi yönlendirmeye odaklanması için çalışıldığını aktardı.

Toplumsal alanlardaki reformların da güçlendirildiğini kaydeden Liu He, Çin'in ulusal koşullarına uyan sosyal güvenlik sisteminin ilerletilmesi ve eğitime daha büyük önem verilmesi için çaba harcandığı bilgisini verdi.

Dışa açılmanın, ülkenin temel politikalarından biri olduğunu vurgulayan Liu He, dışa açılmanın boyutunun genişletilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

Yabancı sermayenin Çin piyasasına giriş eşiğinin aşamalı olarak düşürüldüğünü kaydeden Liu, imalat sektöründeki dışa açılma boyutunun genişlediğini, gelecekte hizmet, tarım ve altyapı gibi alanlarda da dışa açılmanın artırılacağını belirtti.

Çin'deki yatırım ve iş ortamının iyileştirildiğinin altını çizen Liu He, yabancı sermayeli şirketlerin adil rekabet koşullarına sahip olması için fikri mülkiyet haklarının en iyi şekilde korunacağını dile getirdi.

Risklerin kontrol altına alınması durumunda finans sektörünün dışa açılma boyutunun da genişletileceğini aktaran Liu He, RMB'nin uluslararası piyasalarda yaygınlaştırılması için çaba gösterileceğini söyledi.

Çin'in uluslararası ekonomik ve ticari kuralların oluşturulmasına aktif şekilde katılacağını kaydeden Başbakan Yardımcısı Liu He, küresel ekonomik düzenin daha adil ve makul bir istikamette sürdürülmesi için gelişmekte olan ülkeler ve yeni kalkınan piyasalarla birlikte çalışacaklarını belirtti.

Reform ve dışa açılma politikasının Çin'de hızlı ekonomik kalkınma ve uzun vadeli toplumsal istikrar olmak üzere iki mucize yarattığını dile getiren Liu He, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çin'in kaydettiği başarı, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) liderliğinden ve sosyalist sisteme olan bağlılıktan ayrı düşünülemez."