Latin Amerika'nın sorunları neden kaynaklanıyor?

Latin Amerika'nın sorunları neden kaynaklanıyor?

Çin Renmin Üniversitesi'nden Profesör Ding Gang, Latin Amerika ülkelerinde yaşanan üretim düşüşünü Global Times gazetesi için değerlendirdi. Sizler için alıntılıyoruz:

Popüler inanışın aksine, Latin Amerika siyasetine hâkim olan doktrinler değil, küreselleşmedir. Latin Amerika'yı anlamak için hâlâ neoliberalizm ya da batı okumaları referans alınıyorsa doğru bir sonuca varılamayacaktır. Latin Amerika ülkelerinin sorunlarını, Asya ülkeleriyle karşılaştırarak anlayabiliriz.

Küreselleşme, mal akışını arttırdı ve eksiksiz bir sanayi zinciri oluşturdu. Örneğin, demir yollarının uzunluğu azalmaya başlarsa, fabrikalar kapanmaya başlar. Tüketim malları ithal etmeye bağımlıdır, ticari yollardaki düşüşle imalat işleri azalır. Ülke ekonomisini sürdürmek için hammadde ihraç etmek zorundasınızdır. İhraç durursa, küresel durgunluğun ilk kurbanı olursunuz.

ÇİN KÜRESEL ÜRETİMDE BÜYÜK PAYA SAHİP

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na göre Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve bazı Güneydoğu Asya ekonomilerinin toplam üretim hacminden yüzde 50 daha fazla üretime sahip. Bununla birlikte, tüm Latin Amerika ülkelerinde, Meksika ve Brezilya nispeten daha güçlü imalat sanayilerine sahip. Bunlar sırasıyla küresel üretim çıktısının yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor. Dünya Bankası verilerine göre Latin Amerika'da imalat sanayi düşüş gösteriyor.

BAĞIMSIZ EKONOMİ ŞARTI  

Bölge ülkeleri daha bağımsız bir ekonomiye sahip olsalardı, Brezilya, Arjantin ve Şili gibi üretici ülkeler daha fazla ihracat kapasitesine sahip olabilecekti. Küreselleşme hızlandıkça, Avrupa ve ABD'nin rekabet gücü yüksek uçta artmaya devam ediyor. Genişleyen küreselleşmeyle birlikte, küresel endüstriler tam bir sanayi zincirine dönüştürüldüğü için Brezilya, Arjantin ve Şili'deki durumlarda değişecektir.

ÇİN ÖRNEK BİR MODEL OLUŞTURABİLİR

Latin Amerika sol kanat politikacılar, Çin'in temsil ettiği Asya imalat sanayii modeline geçmek istiyorlar. Solun, düşük gelirli insanlara daha fazla fayda sağladığı bilinmektedir. 2010'dan bu yana Latin Amerika ülkelerinde sosyal yatırımların arttırılması ortak bir politika olmuştur.

Dünya ekonomisi olası bir küresel ekonomik kriz ve özellikle Asya'daki ekonomik yavaşlamadan etkilenecektir. Cömert bir refah sistemi, imalat desteği olmadan devam edemez. İşsizliğin artması sosyal huzursuzluğa neden olabilir. Şu anda sıkıntıda olan birçok Latin Amerika ülkesini bu sorunla uğraşıyor.