Kuşak ve Yol modernleşme kalıplarını değiştiriyor

Kuşak ve Yol modernleşme kalıplarını değiştiriyor

Halkın Günlüğü gazetesi eski editörü Ding Gang Kuşak Yol İnisiyatifi'nin modernleşmeye sunduğu katkıları Global Times gazetesi için kaleme aldı. Sizler için alıntılıyoruz:

Çin tarafında önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne kuşkuyla yaklaşan hatta buna karşı çıkan Batı medya organları, Kuşak Yol'un ilerleyişi karşısında sessizliğe büründü.

Çin'in yükselişi neden Batıyı rahatsız ediyor? Batı dünyası, Çin'in Batı medeniyet normlarına uymayan bir modernleşme yolu yaydığına inanıyorlar. İçinde yaşadığımız modern toplum önce Batı'da ortaya çıktı ve sonra dünyaya yayıldı. Bu düşüncenin tanımı konusunda çok fazla tartışma olmasına rağmen, Batı fikirlerinin dünyayı derinden etkilediği yadsınamaz.

Çin de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler, Batı medeniyetinin işgal yoluyla modernliği tanıdı ve kabul etti. Bu nedenle, modernite Batı tarafından patentli bir görünüme sahip. Doğu Asya'nın, özellikle Çin'in yükselişi, insanların modernlik anlayışını genişletti. Bu anlayış açısından Doğu Asya ve Batı kültürleri arasında benzerlikler ve farklılıklar söz konusu. Doğu Asya'nın yükselişinde kilit rol oynayan ve bölgenin 21. yüzyılda en önemli ekonomik motor haline gelmesi de bu farklılıkların bir sonucu.

BATI KENDİ YARATTIĞI MODERNİTE İLE ÇÖKÜŞE GEÇTİ

Çin'in hızlı ekonomik büyümesi Batı modernliğiyle çatıştı. Batının merkezcilik teorisi çöküyor. Çinli şirketler küreselleşiyor. Çin, dünyaya termik santraller, yollar, demiryolları ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok modern ekipman ve tesis getirmekle kalmıyor, aynı zamanda yerel halkın modernleşmeyi anlamaları ve arzularını ortaya çıkarmaları için fırsatlar da sunuyor.

Dünyanın Tepesinde, Lhasa'dan Katmandu'ya giden tren sadece iki ülkenin insanlarını birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın en izole dağlık ülkesine modern yaşam tarzı getiriyor. Eğer ücra noktalara giden bir tren ile ulaşabiliyorsanız orada yaşayan insanlar modernliğin ne olduğunu ve nasıl modern bir şekilde yaşayacaklarını öğrenmeye başlarlar.

Bangladeş'te, Huawei ve yerel telekomünikasyon şirketleri arasındaki iş birliği, kırsal kesimdeki insanların akıllı telefon kullanmalarına yardımcı oluyor. Bir yandan, dünya hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatına sahip olurken, diğer yandan iletişim halinde kalabiliyorlar.

Çin'in gelişimini sürdürürken gelişmekte olan ülkelerinde kalkınmasına ve bağımsız müreffeh toplumlar haline dönüşmesine yardımcı oluyor. Batı'nın BRI'yı zor kabul etmesinin nedenlerinden biri de budur.