Küresel barış ve refahı amaçlayan diplomasi

Küresel barış ve refahı amaçlayan diplomasi

Çin Renmin Üniversitesi'nden Profesör Jean Monnet, Çin'in uluslararası yönetişimi güçlendirmek için attığı adımları China Daily gazetesi için kaleme aldı. Sizler için alıntılıyoruz:

Ekim ayında yapılan 19. Komünist Parti Merkez Komitesi Dördüncü Genel Kurulunun tebliği olarak, çok yönlü diplomasiyi geliştirmek ve insanlık için ortak bir gelecek oluşturmak Çin'in ulusal yönetişim sisteminin modernizasyonu için çok önemli.

Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve sorumlu bir güç olduğu için, sadece ekonomik ve sosyal gelişimini artırmak için gayretle çalışmakla kalmıyor. Aynı zamanda daha fazla küresel sorumluluk üstlenerek çok taraflı ticaret sistemini korumak için de çabalar sarf ediyor.

ABD, ÇİN'İN YÜKSELİŞİNDEN RAHATSIZ

Çin'in yüksek teknoloji alanındaki liderliğini hazmedemeyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), mevcut uluslararası düzeni çıkarlarına uyacak şekilde değiştirmeye çalışıyor. Bu gelişimden faydalanmak isteyen gelişmekte olan ülkeleri tehdit ediyor. ABD tek kutuplu bir dünya düzeni ile kendi hegemonyasını korumaya çalışırken, Çin çok taraflılığı savunuyor ve hegemonik düşünceleri reddediyor. Bu bağlamda, Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi insanlık için ortak bir geleceği ve adil bir dünya düzeni oluşturmaya yardımcı olacak. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonuna göre, ekim ayı sonuna kadar 137 hükümet ve 30 uluslararası kuruluş Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi için Çin ile iş birliği yaptı.

Çin, ekonomik kalkınma modelini ve geleneksel Çin kendini geliştirme konseptlerini diğer ülkelerle paylaşmaya hazır. Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi oluşumları ile refah ve kapsayıcılık için sorumluluk üstlenmeyi taahhüt ediyor.