Kişi başına düşen gelir artırma hedefleri 2020 yılında tamamlanacak

Kişi başına düşen gelir artırma hedefleri 2020 yılında tamamlanacak

Covid-19 salgınının etkilerine rağmen Çin'in bu yıl, her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplumun inşasını tamamlaması planlanıyor.

People's Daily gazetesinin haberine göre, 2010'dan beri belirlenen, aşırı yoksulluğu bitirme ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYİH) ve kişi başına düşen geliri artırma hedeflerinin 2020 yılında tamamlanması amaçlanıyor. Geçmiş yıllardaki istatistiklere bakıldığında, Çin'in her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplum inşa etmedeki belirleyici zaferi net bir şekilde görülüyor:

■ Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülkenin GSYİH'si 2019 yılında 99 trilyon RMB'yi (yaklaşık 14,18 trilyon ABD doları) aştı ve 2010 yılındaki 41 trilyon RMB'lik GSYİH'nin iki katından fazla oldu.

■ Ülkenin kişi başına harcanabilir geliri 2019 yılında 30,733 RMB'ye (4.400 dolar) yükseldi ve 2000 yılına göre yıllık ortalama yüzde 9,2'lik bir artış oldu. Karşılaştırılabilir fiyatlardaki kişi başına harcanabilir gelir, 2011-2019 döneminde yüzde 96,6 arttı ve gelir ikiye katlama planı tamamlanmaya çok yaklaştı.

■ Konut sakinlerinin tüketim seviyesi iyileşti ve kişi başına düşen yıllık tüketici harcamaları geçen yıl 21,559 RMB'ye (3,087 dolar) yükseldi ve 2012 yılına göre yüzde 78,9 arttı. Ayrıca, 2012-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 8,7'lik bir büyüme kaydetti.

■ Kişi başına düşen kentsel tüketim, 2012'den 2019'a kadar yüzde 64 artarak 28,063 (4000 dolar) RMB'ye yükselirken, kişi başına düşen kırsal tüketim 2012'den geçen yıla kadar 13,328 RMB'ye (1,900 dolar) kadar yükselerek neredeyse iki katına çıktı.

■ Ülkenin gıda harcamalarını toplam hanehalkı harcamalarının bir kısmı olarak ölçen Engel (Ernst Engel) katsayısı, 2000'den beri 14 puan aşağı düşerek, 2019 yılında yüzde 28,2'ye düştü. Kent sakinleri için bu rakam yüzde 27,6 iken, 2000'den itibaren 11 puan düştü, kırsal sakinler için bu rakam yüzde 30 olurken, 18,3 puanlık bir düşüş oldu.

■ Kent sakinlerinin kişi başına düşen yaşam alanı geçen yıl 39,8 metrekareye ulaştı, 2002'den itibaren yüzde 62,1'e yükselirken, kırsal sakinler için geçen yıl 2000 yılından itibaren yüzde 97,2'ye yani 48,9 metrekareye yükseldi.

■ 2013'ten 2019'a kadar her yıl ortalama 13,35 milyon, toplamda 93,48 milyon kırsal alanda yaşayan kişi yoksulluktan kurtarıldı.

■ Kırsal bölgelerdeki yoksul oranı 2012 yılı sonunda yüzde 10,2'den 2019 yılı sonuna kadar yüzde 0,6'ya düştü.

■ Çinlilerin ortalama yaşam süresi 2010'da 74,8 yıldan 2019'da 77,3 yıla yükseldi.

Kaynak: Aydınlık / Özgür Altınbaş