Kırsal kesimde öğretmen kadrosuna destek

Kırsal kesimde öğretmen kadrosuna destek

Çin Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2016-2020 yılları) Çin merkez hükümeti kırsal kesimlerdeki öğretmen kadrosunu güçlendirmek, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak için 70 milyar RMB (yaklaşık 10 milyar ABD Doları) bütçe tahsis etti.

2017-2019 yıllarında zorunlu eğitim sağlayan okullar için arka arkaya üç yıl boyunca her yıl on bin personel artırıldı. 2020'de 15 bin personel daha artırıldı.

Bunun yanı sıra, anaokullarındaki öğretmenlerin eğitimi, aşırı yoksul bölgelerdeki öğretmenlerin yaşam sübvansiyonu ve seçkin emekli öğretmenlerin yoksul bölgelerde ve sınır bölgelerinde eğitim vermesi desteklendi.

Öte yandan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Çin merkez hükümeti finansman yapısını optimize ederek, öğretmen kadrosuna öncelik vermeye devam edecek ve kırsal kesimlerde öğretmen niteliğini iyileştirmek için gerekli politikaları uygulayacak.