Kazan-kazan ile iş birliğini sürdürme

Kazan-kazan ile iş birliğini sürdürme

Fudan Üniversitesi'nde Çin-Afrika ilişkileri uzmanı olan Cliff Mboya, Çinli şirketlerin Afrika'daki faaliyetlerini ve bölgeye olan katkılarını Global Times gazetesi için değerlendirdi. Sizler için alıntılıyoruz:

Çinli şirketler 2000'li yılların başında Afrika'ya girdiğinde, aktif iletişim eksikliği nedeniyle sıklıkla yanlış anlaşıldı ve yanlış yorumlandı. Son yıllarda, sosyal sorumluluk, etkili iletişim ve kamu diplomasisi yoluyla durumu düzeltmek ve iyileştirmek için ortak çabalar ortaya koyuluyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk şirketleri kamuya karşı sosyal sorumluluk projeleri yapan ve kendi kendini düzenleyen bir iş ağıdır. Şirketlerin, yalnızca ekonomik kâr değil aynı zamanda toplumu ve çevreyi de iyileştirecek faaliyetler ile topluma olumlu katkı yapmalarını gerekir.

"DOSTLUK VE ADALET VE ORTAK ÇIKARLAR HER ZAMAN KORUNMALI"

Kenya'daki 73 Çinli şirketin ve bağlı şirketlerinin bir konsorsiyumu, Kenya-Çin Ekonomik ve Ticaret Birliği (KCETA) adı altında bir dernek kurdu. Dernek, kurumsal sosyal sorumluluğu arttırarak yerel halk üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmayı amaçlanmaktadır. KCETA üyeleri, mühendislik, müteahhitlik, ticaret, emlak, lojistik, teknoloji ve imalat gibi çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de vurguladığı gibi, dostluk, adalet ve ortak çıkar değerleri her zaman korunmalı.

EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

KCETA'nın oluşumunda çeşitli sorunlar ile karşılaşıldı bunların başında, çeşitli iş uygulamaları ve iş ortamı, pazar rekabeti, bazı şirketler arasında yurtdışı operasyon tecrübesi eksikliği, tedarik zinciri yönetimi zorluklarının yanı sıra toplum iletişimi ve çevre ile ilgili zorluklar yer aldı. Yanlış anlaşılmalar, ticari faaliyetlerini sıklıkla zararlı ve sömürücü olarak algılayan Kenyalılar tarafından aşırı şüphe yarattı. Zaman içinde dernek, üyelerini hayırsever girişimler başlatmaya ve sosyal sorumluluk üstlenmeye, teşvik ederek Çinli şirketlerin operasyonel şartlarını ve sistemlerini sürekli olarak geliştirmeye başladı.

KAZAN-KAZAN İLE İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRME

KCETA üyelerinin sorumlulukları arasında kazan-kazan ekonomik iş birliğini sürdürmek, yerel yetenekler geliştirmek, topluluklarla birlikte büyümek ve çevre ile uyum içinde yaşamak yatıyor. Yerel malzeme tedarikini, iş yaratma ve teknoloji transferini arttırmaktan sorumludurlar. Bölge raporlarına göre, 2016 itibariyle KCETA üye şirketlerinin bölgede 147 şirketle istihdam sağladığı kaydedildi.

Sorumluluk projelerine örnek verecek olursak, Huawei, Kenya'da bir bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) eğitim programı olan "gelecek için tohumlar" girişimi ile teknoloji transferi ve teknik beceri gelişiminde büyük bir etki yarattı. 2014'teki lansmanından bu yana, Huawei her yıl büyük üniversitelerde seçkin BIT öğrencilerini eğitim için Huawei merkezine gönderiyor.

Bu bağlamda Huawei ve diğer Çinli firmalar, Afrika'da sürdürülebilir kalkınmaya yardımcı olmak için en iyi performansı sergiliyor. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için halk ile yakınlaşarak kültürel değişim sürecini sağlıyor.