“Kadın, erkek her yerde eşit”

“Kadın, erkek her yerde eşit”

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Servettin Bilir Konferans Salonunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında "Kadına Yönelik Şiddet "Yalnız Değilsiniz!" adlı bir panel düzenlendi.

Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Başkan Vekili Tuğba Uğur Çınar ve Kocaeli Barosu Avukatı Ezgi Ulugün'ün konuşmacı olarak yer aldığı panele KOÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Nejat Akfırat, KOÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Tanrıverdi, KOÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü Arş. Gör. Ece Çokay ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"KADIN, ERKEK HER YERDE EŞİT"

Kocaeli Barosu Avukatı Ezgi Ulugün kadınların yasal hakları hakkında bilgiler verdi.

Ulugün, "Kadın ve erkek kanun önünde eşittir. Bu anayasada hüküm altına alınmış bir durum. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahipler ve devlet bu eşitliğin hayata geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla anayasa başta olmak üzere birçok kanunlarda bununla ilgili hükümler vardır. Kadın ve erkek her alanda eşit ve kanunlarda bu şekilde bu doğrultuda düzenleniyor. Cinsiyet eşitliği kavramı ise çok önemlidir.  Cinsiyet eşitliği; kadınlar ve erkeklerin sosyal değerler, şanslar, kaynaklar, kazanımlar anlamında eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan bir kavramdır. Kadın ve erkek eşit diyoruz ama maalesef dünyada yoksulluk oranının yüzde yetmişini kadınlar oluşturuyor. Kadınlar malların sadece yüzde birine sahipler. Çalışan kadınlar da erkek kazancının ancak ortalama dörtte üçü kadar bir ücret kazanıyorlar. Kadın hakları ihlalleri hepimizin ortak sorunudur. Bu sebeple kentli, köylü, eğitimli, eğitimsiz, zengin, yoksul ayrımı yapmaksızın ihlaller toplum olarak hepimizin ortak bir sorunudur. Kadınların hak ihlalleri tüm dünyada ortak bir sorun olmasından dolayı Türkiye'de anayasa ile dünyada da uluslararası sözleşmelerle hüküm altına alınıp çözülmeye çalışılıyor." diye konuştu.

ŞÖNİM'DEN KADINLARA SOSYAL DESTEK

Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Başkan Vekili Tuğba Uğur Çınar ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin yaptığı çalışmalar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde kadınların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar düzenleniyor. Kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları sağlanmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararları alınmaktadır. Kadının geçici korunma altına alınması, barınma imkânı sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, çocuğu varsa kreş desteği sağlanması, kimlik bilgilerinin gizlenmesi gibi koruyucu tedbir kararları veya eşinin evden uzaklaştırılması, silahı varsa kolluğa teslim etmesi vb. önleyici tedbir kararları alınmaktadır. Her vaka kendi özelinde değerlendirilmekte olup, hangi kadın hakkında hangi tedbirlerin alınacağı sosyal inceleme raporu ile belirlenmektedir." açıklamasıyla sözlerini sonlandırdı.

Etkinlik soru cevabın ardından KOÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Nejat Akfırat'ın panelistlere teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Haber: Zilan Kökerer (Radyo K.İ.)

Kaynak: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu