IMF Çin ekonomisine dair büyüme tahminini yükseltti

IMF Çin ekonomisine dair büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dün Davos Zirvesi için hazırladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Çin'in ekonomik büyümesinin 2020 için geçen yılın ekim ayında öngörülen yüzde 5,8'den 6'ya yükseltildiği belirtildi.

Raporda, Çin'in 2020'de yüzde 6, 2021'de yüzde 5,8 büyüyeceği tahminine yer verildi.

IMF Başekonomisti Git Gopinath, "Önümüzdeki yıllarda Çin'in ekonomik büyümesinin yavaşlayacağını tahmin ediyoruz. Bunun ana sebebi, Çin ekonomisinde yapısal reform yapılarak büyüme tarzının dış talepten iç talebe dayanması." ifadesini kullandı.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2019 için yüzde 3'ten 2,9'a, 2020 için 3,4'ten 3,3'e ve 2021 için 3,6'dan yüzde 3,4'e çekildiği belirtildi.

IMF ayrıca, gelişmiş ekonomiler için 2020 ve 2021 gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme tahminlerini yüzde 1,6, yeni kalkınan pazarlar ve gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yüzde 4,4 ve 4,6 olarak açıkladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan bir raporda, Çin'in geçen yıl çektiği yabancı sermayenin 140 milyar Amerikan dolarını aştığı kaydedildi.

Çin'in geçen yıl dünyanın ikinci büyük yabancı sermaye çeken ülkesi olduğu bildirildi.

UNCTAD dün Dünya Yatırım Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, 2019'da doğrudan yabancı yatırımın (DYY) 2018 yılına göre yüzde 1 düşüşle 1,39 trilyon Amerikan doları seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

2019'da gelişmiş ülkelere giden DYY, 2018 yılına göre yüzde 6 düşerek 643 milyar dolar oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çektiği DYY ise 251 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Gelişmekte olan ülkelere giden DYY toplam 695 milyar doları buldu.

UNCTAD, 2020'de dünyanın çekeceği DYY oranının bir miktar daha büyüyeceğini öngördü.