İkinci faz anlaşma için çabalar artırılmalı

İkinci faz anlaşma için çabalar artırılmalı

Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki 22 ay boyunca süren üst düzey ekonomik ve ticari müzakerelerde birinci faz anlaşma 15 Ocak'ta sağlandı. Bu anlaşma kolay olmadı. Her iki taraf da 22 aylık bir ticaret savaşından ve 13 tur üst düzey istişareden geçti. Birinci aşama anlaşmaya varılmasına rağmen, iki taraf arasındaki ticaret anlaşmazlıklar tam olarak çözülemedi.

ÇİN VE ABD KÜRESEL EKONOMİDE AYRILAMAZ İKİLİ

İkili ticaret bağlarından küresel sanayi zincirine kadar, Çin ve ABD arasındaki ilişki o kadar yakın ki, iki ülkenin ayrışması neredeyse imkânsız. ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi konusunda Çin ile sürekli olarak katı politikalar izlemeyi tercih ediyor. Bu tutum iki yıl süren Çin-ABD ticaret savaşına yol açtı. Farklılıklar ile başa çıkmak için, iki ülkeden liderler, üst düzey yetkililer ve müzakere ekipleri çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Ancak, tüm bu çabalarla bile müzakereler pek iyi gitmedi. Kurumsallaşmış bir ticaret danışma mekanizmasının bulunmamasının nedeni budur.

Çin ve ABD arasındaki sıkıntılı bir ilişki için, bir dizi iletişim mekanizması olmadan stratejik istikrarı korumak zordur. Nitekim iki ülke arasında 100'den fazla diyalog mekanizması oluşturulmuştur. Örneğin, ekonomi ve ticaret alanında, Çin-ABD Stratejik ve Ekonomik Diyalogu (S&ED) ve Çin-ABD Kapsamlı Ekonomik Diyaloğu (CED) gibi pek çok kurum söz konusu. Fakat, hepsi etkili değildir.

İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG SÜRDÜRÜLMELİ

Müzakerelerde fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, gıda ve tarım ürünleri ticareti, ikili değerlendirme ve uyuşmazlıkların çözümü ele alındı. Bu başlıklar, diplomasi, ticaret, finans ve tarım ile ilgili bölümleri içerir. Eğer bu bölümler kendi içinde tutarlılık gösterir ve diyaloğa devam ederse ikinci bir anlaşmanın kapıları açılabilir.

Ticaret bağları sıkılaştıkça, ticaret danışma organının güçlendirilmesi kaçınılmaz olacak. İki ülkenin. En büyük zorluk ise, diğer iş birliği alanlarının azalması durumunda ticaret mekanizmasının nasıl sürdürüleceğidir.

Çin-ABD ilişkileri, dünyanın en önemli ekonomik ikili ilişkilerinden biridir. Kuşkusuz, istikrarlı bir ticaret danışma mekanizması oluşturmak kolay olmayacaktır. Yine de iki ülke küresel ekonominin istikrarı için ilişkilerini güçlendirmeli.

Kaynak: Global Times