İki Toplantı'da ekonomi adına önemli kararlar alındı

İki Toplantı'da ekonomi adına önemli kararlar alındı

"İki Toplantı" olarak bilinen Çin'in ulusal yasama ve siyasi istişare organı Covid-19 salgını nedeniyle iki aylık anlaşılabilir bir gecikmeden sonra gerçekleşti. Küresel olarak salgın ve kilitlenme önlemleri alınmadan önce bile, dünya ekonomisi zaten yavaşlamıştı. Şimdi açıkça yavaşlıyor.

Çin ve ekonomisi küresel salgından ilk etkilenen ülke oldu. Yine de Çin yavaş yavaş Covid-19 salgınında başarıyı elde etti.

Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise hâlâ pandeminin pençesinde. Görünürde kısa süreli bir iyileşme yok. Bütün gözler Çin'de. Bunun nedeni, son yıllarda Çin'in dünyanın çoğu için ekonomik büyümede motor haline gelmesidir.

Buna karşılık, ABD pandemi öncesinde bile korumacı politikalar izledi. Çin'in içinden ve dışından birçok gözlemci, ülkedeki toplantıları büyük bir beklenti ile izliyor. Bu toplantılar sırasında Çin hükümeti, birçoğunun derin uluslararası etkileri olan en son sosyoekonomik politikalarını uygulamaktadır.

Özellikle, Çin Başbakanı Li Keqiang tarafından cuma günü verilen Hükümet Çalışma Raporu, bu politikaları özetledi.

Rapor, son yıllardaki en kısa ve öz raporlardan biriydi, ancak yine de hem Çin'i hem de dünyayı etkileyecek kapsamlı bir iyileşme planının ana hatlarını ortaya koydu. Bu yılki raporun genel teması belki de "istikrarın ortasında ilerleme arayışı" olarak tanımlanabilir.

ÜRETİM VE TÜKETİMİ ARTIRACAK GİRİŞİMLER

Başbakan Li, insanların geçimini artırmak ve tüketimi teşvik etmek için çeşitli politikalar açıkladı. Bunlar, Çin ekonomisinde denenmiş ve test edilmiş adımlar olsa da, hem yerli hem de yabancı paydaşlara Çin'in kendi piyasa odaklı ekonomik operasyonlarına istikrarlı bir şekilde bağlı kalmasını sağlamaktadır.

Bazıları, bu yıl dikkat çekici şekilde eksik olan ekonomik büyüme hedeflerine dikkat çekse de, Li, bu sorunu atlatmadı. Covid-19 pandemisinin hâlâ dünyanın büyük bir bölümünü tahrip eden küresel belirsizlikler arasında kapsayıcı bir büyüme hedefi belirlemenin gerçekçi olmadığını açıkladı.

Çin'in artık kısa vadede nicel hedefleri ne pahasına olursa olsun takip etmeye kararlı kalması gerekmiyor. Son yıllardaki gelişmeler Çin'i daha fazla araştırma ve geliştirme yapmaya teşvik etti. Şimdi dünyaya, 5G bilgi teknolojisi, elektronik ticaret ve yapay zekâ alanında liderlik yapıyor.

Li, Çin'in ekonomisinde yabancı katılımın artacağı mesajını da verdi. Çin'in dış politikasının temel taşı olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında ihracat kredilerinin arttırılması da diler getirildi. Çin ve Güneydoğu Asya, toparlanma yolunda somut faydalarını somut olarak göstermek de dâhil olmak üzere, serbest ticareti destekleme konusundaki ortak çabalarını iki katına çıkarmalıdır.

Raporun sonuna doğru Li, son salgının derslerinden yararlanarak halk sağlığı yeteneklerini ve üretim güvenliğini geliştirmenin önemini vurguladı. Bunlar, koronavirüsle savaşmaya devam ederken dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler için geçerlidir. Ancak hepimiz yaşamı korumanın temellerini sağlamak için çok çalıştığımızda, ortak geleceği olan bir topluluğun yüce hedefine ulaşmaya çalışabiliriz.

Kaynak: Global Times