İBB'den “Acil Tabut Alımı” ihalesi

İBB'den “Acil Tabut Alımı” ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 8 yılda ilk kez 'Acil tabut alımı' için ihale açtı. İhale ile İBB, 5 bin 100 adet tabut alacak. İhalenin bedeli bir milyon 871 bin 700 TL. Tabutların teslimiyle ilgili olarak şartnamedeki düzenleme şöyle:

"İşin tamamı için teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren başlayarak ilk 15 takvim günü içinde bin adet teslim etmek kaydı ile 30 takvim günü içinde 2 bin 550 adet tabut teslim edecektir. Kalan 2 bin 550 adet tabutu ise sonraki 30 takvim gününde teslim edecektir."

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN "İVEDİ" TALEBİ

İBB Basın Danışmanlığı, neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin soruları üzerine özetle şu açıklamayı yaptı:

"2018-2019 yılı tabut ihtiyaçları için 11 Haziran 2018 tarihinde yapılan ihalenin teslimatları, 24 Aralık 2019 tarihinde sona ermiştir. 2020 yılı ihtiyaçları için düzenlenen 05 Aralık 2019 tarihli ihale ise; ihalede sunulan belge ve tabut numunelerinin detaylı incelemesi sonucunda, İhale Komisyonu tarafından verilen 23 Aralık 2019 tarihli İhale Kararı ile 5 kısımlı ihalenin, önemli miktarda ahşap tabut içeren ilk 2 kısmı iptal edilmiştir. Mezarlıklar Müdürlüğü, gelişen süreçte mevcut tabut stoklarının azalması sebebiyle şehirler arası ve şehir içinde kullanılacak ortalama 2 aylık tüketim miktarı olan 5 bin 100 adet 2'nci sınıf tabutun (Göknar veya Ladin masif panel), ivedi olarak tedarik edilmesini talep etmiştir."

İHALE NEDEN "PAZARLIK" USULÜNE GÖRE YAPILDI?

İBB, tabut alım ihalesinin neden "Pazarlık" usulüne göre yapıldığını da şöyle açıkladı:

"4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21.b 'idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması' hükmünün uygulanması zorunluluğu doğmuştur. Bu hükme uygun olarak, belediyemizce sürdürülmekte olan cenaze ve defin hizmetlerinin aksamaması için ve daha önce düzenlenen açık ihaleye katılan tüm isteklilerin davet edildiği, 4734 sayılı Kanunun 21.b maddesine göre 2019/672924 KİK no'lu Pazarlık Usulü ihale yapılmıştır. Belediyemizce, İstanbul'da vefat eden ve ülkemizin değişik şehirlerine gönderilen şehirler arası cenaze hizmeti dışında tabutların toplu şekilde başka bir yere gönderilmesi söz konusu olmayıp, azalan tabut stok seviyesinin korunması amacıyla ve ilgili mevzuata uygun olarak işin adına konulan 'Acil' ifadesinin başkaca bir anlamı bulunmamaktadır."