Hong Kong'da son sözü kanunlar söyler

Hong Kong'da son sözü kanunlar söyler

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Hong Kong Özel İdare Bölgesi (HKSAR) Temel Kanunu'nun 23. Maddesinde ulusal güvenliği artıracak değişiklik tasarısı haberi Batı ülkelerinde büyük yankı buldu

Batılı medya ve politikacılar, Çin'in en üst yasama organından hareket etmenin, yasal değilmiş gibi göstermeye çalıştılar. Hong Kong'un özerkliğine ilişkin taahhütlerin ihlal edildiğini iddia ettiler.

Bu söylemler yanıltıcıdır. Batı, kendisini Hong Kong üzerinde kendinden tayin edilmiş bir "koruyucu" olarak tasvir etmek istiyor. Aynı zamanda Beijing'i egemen topraklar üzerinde soyutlama girişimi ile Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonunu tek taraflı olarak ele alıyorlar.

Hong Kong, belirtildiği gibi "yüksek derecede özerkliğe" sahip olmaya devam etse de, Çin, ulusal güvenlik mevzuatını Hong Kong'da uygulama hakkına sahiptir. Her şeyden önce, Batı medyası Çin'in anayasal düzeni hakkında netlik sunmuyor. Hong Kong'un Beijing'den tamamen yasal ve politik olarak bağımsız olduğu imajını yaratmak istiyorlar. Çin merkezi hükümetinin herhangi bir şekilde bölgede etki uygulamak için meşru haklara sahip olmadığı iddia etmeleri sadece Hong Kong'da huzursuzluğa yol açıyor. Hong Kong'a özerklik tayin edilmiş olabilir, ancak bu Hong Kong'un "bağımsız" değil yasal ve anayasal olarak Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmez.

ANAYASAL HAKLAR

Çin Ulusal Halk Kongresi, Temel Hukuk üzerinde nihai yorumlama hakkı ve Temel Yasanın 18. Maddesi aracılığıyla, özel idari bölge mevzuatın uygulandığı alanlarda anayasal uygulama yetkisine sahiptir. Buna dış ilişkiler, savunma ve ulusal güvenlik de dâhildir. Bunlar merkezi hükümetin yetki alanlarıdır. Bu hükümler Batılı yorumcular tarafından tamamen göz ardı edilmektedir.

Temel Yasanın 23. Maddesi, bölgenin ihanet, ayrılıkçılık ve devlet karşıtı faaliyetleri yasaklayan bir "ulusal güvenlik yasası" olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni bir şey değil, ancak 1997'den beri bir şey zorunlu kılındı. Komşu Macao Özel İdare Bölgesi bu önlemi 2001 yılında uygulamıştır. Macao'daki "bir ülke, iki sistem" modelinin belirli özerkliklerle varlığını sürdürdüğünü belirtmek gerekir.

Bölgenin 150 yıl boyunca İngiltere tarafından ilhak edildiği ve emperyalizmin için kullanıldığı göz önünde tutulursa Çin'in kendi topraklarına geri dönen Hong Kong üzerinde yeniden bir bağımsızlık oyunu kışkırtmak kabul edilemez bir durum.

Çin hükümeti, Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonunu ihlal etmek istemiyor. Diğer taraflar da bunun üzerinde tek taraflı bir tekele sahip oldukları hayalinden vazgeçmelidir. Hong Kong Temel Yasasının 18. ve 23. maddelerinde belirtildiği gibi, ulusal güvenliği meşru tedbirlerle korumak için harekete geçmek en doğru tercih olacaktır. "Bir Ülke İki Sistem" modeli Hong Kong'un vazgeçilmez kırmızı çizgisidir.

Kaynak: Global Times