Hong Kong, Shenzhen merkezli reformlardan yararlanmaya hazırlanıyor

Hong Kong, Shenzhen merkezli reformlardan yararlanmaya hazırlanıyor

Hem Hong Kong hem de Shenzhen, gelişimlerinde kritik bir dönem geçiriyor.

Öte yandan Hong Kong bugünlerde tarihinin en ağır yönetim krizlerinden biriyle, Shenzhen ise kurumsal kısıtlamalar ve büyük gelişmelerin önündeki engellerle karşı karşıya. Merkezi hükümetin Shenzhen'e bir pilot yönetim alanı inşa edeceğine dair haberler de gündemde.

Bu, kentin yasal, finansal, tıbbi ve sosyal sektörleri kapsayan geniş kapsamlı reformlara gideceği anlamına geliyor.

Bu gelişmeler kapsamında Shenzhen'in ülkenin önde gelen uluslararası şehri olarak Hong Kong'un yerini alacağı yorumları yapılırken, her ne kadar bu tür düşünceler anlamlı olsa da durumu durumu tam olarak ifade etmekte yetersiz kalıyor. Bunu analiz etmek için, serbest ekonomi pilot bölgesi planının üç perspektifte Hong Kong'a yansımasını inceleyelim.

İlk bakış açısı "reform" ile ilgilidir. Shenzhen, ülkenin ilk özel ekonomik bölgesi olarak bilinir.

2018 yılında basit bir balıkçı köyünden yaklaşık 13 milyon nüfusa sahip ve gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) 346 milyar dolar olan bir metropol haline getirilen Shenzhen, ülkenin 40 yıl önce başlayan dışa açılma politikasının ve ülke reformlarının da merkez bölgesidir.

Shenzhen'in tarihi, Çin reformunun ve açılmasının tarihidir. Bahsettiğimiz bu son plan tamamen yeni bir politika değil, önceki reformların yükseltilmiş bir versiyonudur. Dolayısıyla mevcut deneyimler yeni plan çerçevesinde genişletilecek ve kentin gelecekte diğer Çin şehirleri için bir reform modeli olması sağlanacak. Shenzhen'in tecrübesi, reform motorunun bir kentin gelişimi için hayati olduğunu gösteriyor.

İkinci bakış açısı "uluslararasılaşma"dır ki planın en önemli ayaklarından biri de Shenzhen'i uluslararası toplumla daha yakınlaştırmaktır.

Planın stratejik hedeflerinden biri, 2035 yılına kadar Shenzhen'i uluslararası etkiye sahip bir inovasyon, girişimcilik ve yaratıcılık merkezi olarak ülke çapında bir yüksek kaliteli kalkınma modeli haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda Shenzhen'e uluslararası statüsünü artırmak için yasalar, yerel düzenlemeler ve esnek değişiklikler yapma yetkisi verilecek.

Üçüncü bakış açısı ise daha önce belirtilen yorumlara cevap vermektir. Shenzhen, Hong Kong'un yerini almak yerine, Hong Kong ile sinerji yaratmak için daha güçlü bir şehir haline gelecektir.

Yeni plan, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi gelişim planının ulusal stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu gelişim planı, kentlerin tüm ilgili kalkınma ihtiyaçları için yeterli kapasite sağlama vizyonunu içeriyor ki bu da sıfır toplamlı oyun anlamına gelmekte.

Herhangi bir şehrin daha fazla gelişme sağlaması durumunda Körfez Bölgesi'ndeki tüm diğer şehirler bundan faydalanacaktır. Belirlenen yüksek teknoloji merkezi olarak Shenzhen, bölgesel kalkınma için Silikon Vadisi benzeri bir rol oynayabilir. Dahası, Hong Kong'un hukukun üstünlüğü ve serbest sermaye akımları gibi avantajları gelecekte daha önemli bir etkiye sahip olacak.

Şurası açık ki, pilot bölgenin inşasının reformun derinleşmesine yardımcı olarak dışa açılımı daha kapsamlı şekilde genişletecektir. Buranın Körfez Bölgesi'ne faydaları gelecekte daha da artarak Hong Kong'a da yardım edecek.

Plan, Shenzhen'in finansal piyasası ile Hong Kong ve Makao'dakiler arasındaki bağlantıları desteklemenin yanı sıra finansal ürün portföyünü genişletecek. Ayrıca, Shenzhen'de yaşayan veya çalışan Hong Kong vatandaşlarına gelecekte oturum statüsü verilecek.

Kritik soru, Hong Kong'un bu zorluklar ve fırsatları mümkün olan en kısa sürede olması gereken düzeye ulaştırmaya hazır olup olmadığı.

Bir süredir ciddi bir sosyal bozukluk ve bazı ekonomik zorluklarla karşı karşıyayız. Yaklaşık üç aydır devam eden hükümet karşıtı protestolar, toplumda benzeri görülmemiş bir gerilime yol açtı.

Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey, tam da ünlü Amerikan futbol koçu Dan Quinn'in bir zamanlar takımın başarısına giden yolu anlatırken ifade ettiği şu cümlede yatıyor: "Eğitimine güven, takım arkadaşına güven ve kendine güven." Güven her zaman daha büyük bir takım oluşturmak ve mücadelenin üstesinden gelmek için kilit unsurdur.

Kaynak: China Daily / Paul Yeung