Her türlü veriyi korumak için toplu eylem gerekli

Her türlü veriyi korumak için toplu eylem gerekli

Çin, küresel dijital yönetim konusunda geçen salı düzenlenen bir seminerde Küresel Veri Güvenliği Girişimi'ni başlattı. İki uzman bu girişimle ilgili görüşlerini China Daily'den Pan Yixuan ile paylaştı. 

HER TÜRLÜ VERİYİ KORUMAK İÇİN TOPLU EYLEM GEREKLİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), "Temiz Ağ" programını geçen ay hayata geçirmesinden çok önce Çin telekomünikasyon teknolojisi ve ekipmanlarının kullanımını vazgeçirmeye başladı. Örneğin Çek Cumhuriyeti'nde geçen mayısta yapılan toplantıda ABD, Çin'in Telekom devi ve 5G teknolojisinde dünya lideri olan Huawei'ye karşı "Prague Teklifleri" başlıklı bağlayıcı olmayan bir bildiri yayımlamaya çalıştı. 

Washington, bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT) alanındaki hızlı kalkınması nedeniyle Beijing'in dünyanın lider dijital ekonomisi olarak kendisine karşı meydan okumasından korkuyor. Bu nedenle Çin'in ileri teknoloji sektörlerine, tedarik zincirlerine ve sosyal medya uygulamalarına karşı hain bir saldırı başlattı.

Meclis üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından geçen salı açıklanan Küresel Veri Güvenliği Girişimi, ABD'nin Çin'i lekelemek için şiddetlendirdiği "Çin tehdidi" teorisine bir yanıttır. ABD'nin asılsız iddiaları arasında Çinli yüksek teknoloji ekipmanları ve uygulamalarında Çin hükümetinin küresel kullanıcıların verilerine erişmesini sağlayacak arka kapı olduğu iddiası bulunuyor.

Siber uzay, özellikle ulusal güvenlikte hayati rol oynayan büyük veriler olmak üzere, ICT ile uluslararası toplumun ve küresel ekonominin şu anda tamamlayıcı ve önemli bir parçasıdır. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle özellikle siber bağlantılı konularda büyük güç oyunlarını birleştiren, çoklu domainler arasında karmaşık bir bağlantı kuruldu.

AB VE ABD VERİ TRANSFERLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR

Veri güvenliği, yalnızca kişisel verilerin korunmasını değil ama günümüzde çok tartışılan bir konu başlığı olan ekonomik ve ulusal güvenliğini riske atabilecek sınır ötesi veri akışını da ilgilendiren çok düzeyli bir projedir. Üretim faktörlerine benzer veri akışı dijital ekonominin gelişmesi için gereklidir. Ancak bunlara rehberlik edecek ve gözlemleyecek ulusal düzenlemeler henüz erken bir safhada. Ayrıca küresel veri güvenliğini koruyacak birleşik uluslar arası kurallar da mevcut değil. Avrupa Birliği (AB), esas itibarıyla kişisel veri güvenliğinin teminini hedefleyen Genel Veri Koruma Düzenlemesi'yle verinin korunması konusundaki inisiyatifi ele aldı. Bundan dolayı AB ve ABD veri transferlerini kolaylaştırmak için çaba sarf ediyor.

Çin de, Veri Yönetimi Güvenliği için taslak önlemler yayımlayarak ve sınır ötesi güvenlik yönetimi pilot projelerini 28 bölgede ve kentte 3 yıllığına başlatarak veri korumaya kendi adına önayak oldu.

Uluslararası toplum büyük güç oyunları arasında deneyler yaparak ve yeni yollar keşfederek veri güvenliğini güvenceye almaya çalışıyor. Dünya Ekonomik Forumu Haziran 2020'de, "Güvenli Serbest Veri Akışı: Serbest ve Güvenilir Veri Akışlarına Giden Yollar" adlı bir rapor yayımladı. Ancak farklı ulusal koşullar ve yönetim felsefeleri veri güvenliğiyle ilgili küresel koordinasyonu çok zorluyor. Örneğin Çin veri risk seviyelerine dayalı veri akışını düzenlerken, AB yönetmelikleri eşit koruma kavramına dayalı düzenleme yapıyor.

Çin'in girişimi küresel veri düzenlemelerine katkıda bulunma isteğini gösteriyor. Sırada Çin'in tekliflerini göstermek için yapacağı tamamlayıcı çalışmalar son derece önemli. Tüm büyük farklılıklara rağmen uluslararası toplumun herkesin dijital ekonomiden faydalanabilmesi için açık, adil ve ayrımcı olmayan iş çevresi kurulması ve küresel ICT ürünleri ve hizmetleri için tedarik zinciri güvenliğinin sağlanması hususunda birlikte çalışması gerekiyor.

Çin veri güvenliğinin zorlukları ve risklerine değinen 3 prensip belirledi: çoklu işbirliği, güvenlik ve kalkınma dengesi ve tarafsızlık ve adalet.

VERİNİN KÜRESEL OLARAK NASIL KORUNACAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER DEVAM ETMELİ

Bilgi toplumu internet dünyasından suni bilgi dünyasına bir geçiş içinde. Teknolojik ilerleme hayatı daha rahat hale getirdi, ancak gizliliğin korunması, veri uygulamaları ve veri güvenliğiyle ilgili sorunlar da yarattı. Küresel veri güvenliği girişimi, Çin'in veri güvenliği konusundaki perspektifini gösteriyor.

İnternet bir şekilde küreselleşmenin sonucu ve dolayısıyla gelişmesi küresel sorunlara yol açtı. Çin'in veri güvenliği girişimi ABD'nin Çin'e karşı saldırılarına yönelik henüz karşı bir önlem değil. Onun yerine bu girişim Çin'in, yaygın sınır ötesi veri akışları, çeşitli ülkelerdeki veri yasaları ve düzenleme farklılıkları, güvenlik konularının politize edilmesi ve Batılı ülkelerin başvurduğu çifte standart gibi küresel sorunlarla ilgilenilmeye yönelik tavsiyeleri olarak görülmelidir.

Çin ayrıca, çokulusluluk ilkelerinin desteklenmesini, güvenlik ve kalkınmanın dengelenmesini, tarafsızlık ve adaletin temin edilmesini de öneriyor. Wang'ın söylediği gibi "Çin'in girişiminin veri güvenliği konusundaki uluslararası kurallara bir temel teşkil etmesini ve bu alanda küresel sürecin başlangıcının işareti olmasını umuyoruz."

Çin'in önerileri ülkenin endişelerini ve açık fikirliliğini yansıtıyor. Uluslararası toplum ne tür veri geliştirilmeli ve kullanılmalı, veriyi aşırı koruma ile yetersiz koruma arasında nerede çizgi çekilmeli gibi temel konularda fikir birliğine ulaşmadı. Tüm ülkeler dijital yönetim düzeni için ortak güven inşa edilmesi için görüşmeleri sürdürmelidir.