Hedef çevrim içi ekonomiyi geliştirmek

Hedef çevrim içi ekonomiyi geliştirmek

CGTN

Çin Devlet Pazar Düzenleme İdaresi kısa süre önce, yapılan ön doğrulama ve araştırmaya dayalı, e-ticaret devi Alibaba Group'un, iş ortaklarının rakipleriyle iş birliği yapmasına izin vermeyen "ikisinden birini seçmek" gibi şüpheli tekelci uygulamalarını incelemek üzere bir soruşturma başlattı. Bu, e-ticaret endüstrisini düzenlemeye ve uzun vadede ekonomi platformunun sağlam gelişimini teşvik etmeye yardımcı olan siber alemdeki tekel karşıtı düzenlemeyi güçlendirmek için önemli bir adımdır.

Çin'in çevrim içi ekonomisi son yıllarda, ortaya çıkan yeni dinamikler ile yeni iş modelleri ile gelişti ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmede ve daha iyi bir yaşam için insanların artan ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynadı.

Bu arada veri, teknoloji ve sermaye güçlerini barındıran e-ticaret sektörü de artan pazar yoğunlaşması eğilimine tanık oldu. Diğer bir deyişle, pazar kaynakları önde gelen e-ticaret platformlarına akmaktadır. Sonuç olarak, önde gelen platformların tekeli hakkında artan miktarda şikâyet ve yayılan bilgiler, bu alanda riskler ile tehditler olduğunu gösteriyor.

ANTİ-TEKEL ARAŞTIRMASI ÇEVRİM İÇİ EKONOMİYİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu ve Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın son toplantısı, hem tekel karşıtı düzenlemenin güçlendirilmesi hem de sermayenin düzensiz genişlemesinin önlenmesi çağrısında bulundu. Girişim, tekel karşıtı düzenlemenin gerçekten de tüm sektörü ilgilendiren acil bir öncelik haline geldiğini kanıtlayacak şekilde kamuoyu tarafından coşku ve geniş bir destekle karşılandı.

Tekel karşıtı ve haksız rekabetle mücadele düzenlemesi, sosyalist piyasa ekonomisi sistemini iyileştirmenin ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmenin doğasında bulunan gerekliliktir. Adil rekabet, piyasa ekonomisinin özüdür ve yalnızca eşit bir oyun alanı, kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesini ve işletmeler arasında sağlıklı rekabeti sağlayabilir. Aksine, tekel adil rekabete mani olur, kaynak tahsisini bozar, piyasa oyuncularının ve tüketicilerin çıkarlarına zarar verir ve teknolojik ilerlemeyi engeller. Bu nedenle, düzenleyicilerin son derece dikkat etmeleri gereken kalkınma ve güvenlik için bir tehlikedir.

Çin çevrim içi ekonominin ortaya çıkışından bu yana her zaman e-ticaret platformu girişimlerini yenilikçi gelişmeyi sürdürmeleri ile uluslararası bir rekabet üstünlüğü oluşturmaları için desteklemekte ve teşvik etmektedir. Çin Ağustos 2019'da, politika rehberliğinin, desteğinin ve korumasının güçlendirilmesi gibi önlemler öneren Platform Ekonomisinin Sağlıklı Gelişimini Teşvik Etmeye Yönelik Kılavuz Görüşleri yayımladı. Çin'in bir dünya lideri olarak canlı platform ve çevrim içi ekonomisinin, büyük reform ve açılma dönemlerinden, Çin'in dünyanın en büyük pazarı olma statüsünden ve kalkınma ve yeniliği kolaylaştırmak için yetkili makamların uygun politika ve önlemlerinden yararlandığını söylemek doğru olur.

TEKEL KARŞITI DÜZENLEMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAK YÖNETİŞİMİ TEŞVİK EDECEK

Bununla birlikte, kolaylaştırma ile düzenleme el ele gitmeli ve çevrim içi ekonomi, yasalara uygun olarak yenilik ve geliştirmeyi takip etmelidir. Yasaların ve düzenlemelerin sınırlarının ötesine geçmek veya piyasa tekelini, düzensiz genişlemeyi ve aşırı büyümeyi düzenlemekteki başarısızlık, sonunda tüm endüstriye sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmaya mal olacaktır. Alibaba Group'a yönelik anti-tekel araştırması bu kez tam olarak çevrim içi ekonomiyi daha iyi düzenlemeyi ve geliştirmeyi hedefliyor, böylece internet endüstrisi hukukun üstünlüğü çerçevesinde ilerlemek için daha iyi bir konumda olacak.

Küresel bağlamda, anti-tekel, pazarda adil rekabet ve yeniliğin yanı sıra tüketicilerin hak ile çıkarlarının korunmasına yardımcı olan uluslararası bir uygulamadır. İnternetin bir "süper platform" olması karşısında çeşitli ülke ve ekonomilerdeki tekel karşıtı uygulama otoriteleri, sıkı düzenleyici tutum ile tedbirler benimsedi. Tekel karşıtı düzenlemeyi güçlendirmek, tüketicilerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak, adil rekabet ile piyasa düzenini sürdürmek ve piyasaya enerji vermek önemli bir trend haline geldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyada antitröst yasalarını uygulamaya koyan ilk ülkedir. Son yıllarda ABD, pazar hakimiyetini kötüye kullanma, rakipleri bastırma, yeniliğin engellenmesi ve tüketici çıkarlarına zarar verme konularına özel odaklanarak internet teknoloji devlerine karşı rekabet soruşturmalarını hızlandırıyor. Avrupa Komisyonu 15 Aralık 2020'de, büyük çevrim içi platformlar tarafından haksız rekabet uygulamalarını engellemeyi amaçlayan Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasasını açıkladı. Son dört yılda Google, Apple, Facebook, Amazon ve diğer teknoloji şirketleri dünya çapında rekabet soruşturmalarına konu oldu. Özellikle Avrupa Birliği (AB), Google'a 2017'den 2019'a kadar üç yıl üst üste rekabet cezaları uyguladı ve toplam para cezası toplam 9 milyar doları aştı.

DAHA İYİ BİR KALKINMA ORTAMI OLUŞTURULACAK

Tekel karşıtı düzenlemenin güçlendirilmesi, aynı zamanda yeniliği ve ortak yönetişimi etkili bir şekilde teşvik edecektir. Çin, dijital ekonomide en gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul edildiğinde, ülkenin, yeni bir kalkınma manzarası inşa etmek için sağlam bir temel atmaya yönelik tekel karşıtı düzenleme ve sağlam dijital kurallar yoluyla endüstrinin sağlıklı gelişimini teşvik etmesi daha da gerekli oldu.

Çin son yıllarda, siber alemde tekel karşıtı düzenleme ile ilgili olarak hukukun üstünlüğünü inşa etmede büyük ilerleme kaydetmiştir. Ekonomi Platformunda Tekel Karşıtı Kılavuz İlkeler, halkla istişare sürecini tamamlamıştır ve tekel karşıtı hukuk sisteminin işlerliğini ve öngörülebilirliğini etkin bir şekilde artıracaktır. Bu yılın başlarında yayınlanan Tekel Karşıtı Yasa Revizyonu Taslağında, ilk kez internet şirketlerinin piyasadaki hakim konumunu belirleme hükümleri de eklendi. Çin'in Tekel Karşıtı Yasası'nın yerli ve yabancı işletmeler, kamu ve özel işletmeler, büyük şirketler ve KOBİ'ler veya internet teknolojisi ile geleneksel işletmeler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm kuruluşlar için geçerli olduğu belirtilmelidir. Bu yasanın öncelikli amacı, her tür piyasa oyuncusu için piyasa rekabetine eşit katılımı garanti etmektir. İnovasyon ivmesini devam ettirmenin ve tüm sektörün sağlıklı gelişimini sağlamanın tek yolu, pazarda adil rekabeti sürdürmenin yanı sıra işletme platformlarının tekelinin belirlenmesi, veri toplama ve kullanımının yönetimi ile tüketici hak ve çıkarlarının korunması için yasal normları sürekli iyileştirmektir.

Alibaba Group'un tekel karşıtı soruşturması, hiçbir şekilde devletin ekonomi platformunu teşvik etme ve destekleme tutumunu değiştirdiğinin bir işareti değildir. Bunun tam tersidir. Burada amaç, Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmasına daha büyük katkı sağlamak amacıyla ekonomi platformunu daha iyi düzenlemek, büyütmek, sağlıklı gelişimine rehberlik etmek ve teşvik etmektir. Tekel karşıtı düzenlemenin güçlendirilmesi ile ekonomi platformunun sağlıklı gelişimini etkileyen engellerin ortadan kaldırılabileceği ve daha iyi bir kalkınma ortamının oluşturulacağı düşünülmektedir.