“Güvenli bir dünya bırakma” iddiası

“Güvenli bir dünya bırakma” iddiası

Xinhua

Görevi sona ermeden 10 gün önce "Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en kötü dışişleri bakanı'' olarak bilinen Mike Pompeo, gelecek ABD yönetimiyle düzgün bir geçişi kolaylaştırmak yerine, Çin-ABD ilişkilerinde kötü niyetli uzun ömürlü bir yara izi bırakmaya çabaladığı konusunda net olduğunu gösterdi.

Pompeo'nun, Çin'in Taiwan bölgesiyle resmi temaslar konusundaki kısıtlamalarını kaldırma girişimi, ABD'nin üst düzey diplomatı olmasına rağmen, sadece haksız çatışmaları canlandırmakla ilgilendiğini ve dünya barışına ilgi duymadığını bir kez daha kanıtladı.

Pompeo, ikna edici biçimde vasıfsız olduğunu kanıtladığı hayati bir pozisyonu temsil eden dışişleri bakanlığı görevi sırasında, bıkıp usanmadan Çin'i şeytanlaştırdı ve dünyanın en önemli ikili ilişkisini elinden geldiğince sert biçimde sabote etmeye çalıştı. O ve artık kullanılmayan Soğuk Savaş düşüncesi ve ideolojik bağnazlıkla zihinleri fosilleşmiş Washington'daki Çin'e karşı şahin olan diğerlerinin, Taiwan konusundaki son küçümseyici hareketleri, gelecekte Çin-ABD ilişkilerini baltalamak amacıyla tuzak kurmak için muhtemelen son şanslarını oluşturuyor.

POMPEO VE "SOĞUK SAVAŞ" DÜŞÜNCESİ

Pompeo, ayrıca yaygın olarak yüzsüzce söylediği yalanlarla da biliniyor. "Yalanlar sekreteri" son kışkırtıcı eylemini haklı çıkarmak amacıyla, Washington yönetiminin Çin ile ilişkileri geliştirmek için "tek taraflı olarak" sözde "gönüllü olarak kısıtlamalar" yarattığını iddia etti.

Aslında, 40 yıldan fazla bir süredir ikili ilişkilerde istikrarı ve ilerlemeyi sağlayan en temel siyasi belgeler olan üç Çin-ABD ortak bildirisinde, Washington yönetimi, sadece "Tek bir Çin vardır ve Taiwan, Çin'in parçasıdır" ilkesini kabul etmiyor, aynı zamanda, "ABD halkının, Taiwan halkı ile kültürel, ticari ve diğer gayrı resmi ilişkileri sürdürecek." sözünü verdi.

Pompeo, siyasi mirası olarak ABD-Çin ilişkilerine zarar vermeyi isteyebilir, ancak tarih onu sadece, küresel barış pahasına "yalan diplomasisine" defalarca ve ahlaksızca başvuran başarısız kendi yararına çalışan bir fırsatçı olarak hatırlayacak. Pompeo, Beijing yönetiminin, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda kırmızı çizgisini geçmeye çalışırken, arkasına yaslanıp ve hiçbir yapmayacağını beklemesin. Bu siyasi soytarılar, Çin'in temel çıkarlarına zarar vermek için yaptıkları nedeniyle cezalandırılacaklar.

"GÜVENLİ BİR DÜNYA BIRAKMA" İDDİASI

Pompeo ile Washington'daki kışkırtıcı arkadaşları, son günlerde içerideki kışkırtıcı, çizgiyi aşan açıklamaları ve siyasetlerinin sebep olduğu yıkıma tanıklık ettiler. Onların, son derece tehlikeli hareketleri, dünya sahnesinde daha fazla zarara yol açabilir.

Pompeo, göreve başladığı zamanla karşılaştırıldığında "güvenli bir dünya" bırakarak görevinden ayrıldığını iddia ederken, Çin-ABD ilişkileri tarihini yalanlarla yeniden yazmaya çabalıyor. Evet kesinlikle, O'nun ayrılmasıyla, sonunda dünya toplumu, küresel barış ve istikrarı için en önemli tehdit kaynağından kurtulmuş olacak.