Ekonomik veriler cesaret verici

Ekonomik veriler cesaret verici

China Daily Başyazısı

Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,9'luk büyümesi bazı yüzde 5-5,5'lik öngörülerden biraz az olsa da, Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü yayınladığı ekonomik veriler hâlâ cesaret verici.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi sadece ikinci çeyreğin güçlü toparlanmasının devam ettirildiğine işaret etmiyor, daha önemli olarak neredeyse bütün önde gelen ekonomik göstergeler toparlanma ivmesinin sürdürülebileceği konusunda iyimser olmak için bir neden veriyor. Bütün sektörler, bu yıl şimdiye kadar performanslarını artıran cesaret verici veriler üretti; tarım üçüncü çeyrek büyümesini yüzde 2,3'e çıkardı ve sanayi ve hizmet sektörleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,4 büyüdü. Özellikle, üç kilit sanayi, yüksek teknoloji sanayi, ekipman üretimi ile finansal sanayi, enformasyon ve yazılımla bağlantılı hizmetlerle birlikte, hepsi üçüncü çeyrekte yıllık bazda güçlü büyümeler kaydetti. Ayrıca ilk çeyrekte yüzde 6,4 ve ikinci çeyrekte yüzde 0,2 düştükten sonra, yıllık bazda üçüncü çeyrekteki yüzde 7,5'lik artış, ülke ticaretini yılın ilk üç çeyreğinin toplamında yüzde 0,7'lik bir artışa taşıdı.

Olumlu ticaret verileri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dâhil büyük ticaret ortaklarının hepsi ile olumlu ticaret artışını yansıttığı için, Çin'in hızlı değişen dış koşullara hızla uyum sağladığını gösteriyor. Tüketimin beş yıl önce Çin'in en büyük büyüme etmeni olarak yatırımın yerini almasına rağmen, güçlü ticaret istihdam yaratmak, yeniliği canlandırmak ve dışa açılmayı genişletmek için hayati öneme sahip.

Aynı şekilde, ülke içinde iş ortamının iyileştirilmesi de devam ediyor. Bir dizi iş-yanlısı, yatırım yanlısı ve yenilik yanlısı politikanın uygulanması sayesinde, yıllık hedef 9 milyonken, bu yıl şimdiye kadar 8,98 milyon iş yaratıldı.

EKONOMİK VERİLER CESARET VERİCİ

Çin'in, yeni koronavirüs bulaşma zincirini kırmak için askıda yaşatma durumuna geçtikten sonra ikinci çeyrekte ekonomisini etkin biçimde yeniden başlattığını ve hedeflenen alanlarda ülke çapında büyüme yanlısı önlemler için en uygun koşullar biriktiği için ekonominin toparlanmasını üçüncü çeyrekte bütün yönleriyle beslediğini söylemek adil olur.

Ancak Çin'in toparlanması açıkça hızlanırken, mücadele eden küresel ekonomiye bir umut sunarak, NBS sözcüsü Liu Aihua verileri Beijing'deki basın toplantısında açıklarken, "ekonominin hâlâ toparlanma süreci içinde olduğu" uyarısını yaptı.

Liu'nun söylediği gibi, geniş kapsamlı iyileşmelere rağmen sürdürülebilir toparlanmanın temelinin, küresel belirsizlikler ve ülke içindeki eşitsiz performans nedeniyle daha da sağlamlaştırılması gerekiyor. Bu da yeni ikili dolaşım kalıbının talep yönünde yapısal reformlarla desteklenmesini gerektiriyor.

Yine de, eğer ülke etkin biçimde virüsün geri gelmesini engellerse, dördüncü çeyrekte "mevcut eğilimi sürdürmek için temele, koşullara ve güvene" sahip olacak. Bu da gelecek yılın ilk çeyreğinin dünyanın ikinci büyük ekonomisinin olması gereken ere geri döneceği anlamına geliyor. Bu diğer ekonomiler ve özellikle Çin'in komşuları için memnunlukla karşılanan ve çok ihtiyaç duyulan bir gelişme olacaktır ayrıca küresel ekonominin çok ihtiyaç duyduğu yaşam desteğini sunacaktır.