Ekonomik toparlanma tüm hızıyla sürüyor

Ekonomik toparlanma tüm hızıyla sürüyor

Covid-19 salgını üretiminin bozulmasına ve soyutlanmasına yol açarak, küresel ekonomi üzerinde büyük olumsuz etkilere yol açtı.

Çin, salgını kontrol altına alan ilk ülke oldu. Dünya çapında hissedilen post-pandemik ekonomik toparlanmaya geçişe model oluşturan Çin, süreci en etkin şekilde yürütüyor.

Ekonomik büyümeyi teşvik etmek için ulusal düzeyde benimsenen politikalara ek olarak, yerel yönetimler tarafından çeşitli önlemler alınmıştır. Shanghai iç tüketim, yeni altyapı inşaatı, dış yatırım ve uluslararası ticaret konularında etkin politikalar ortaya koydu. Shanghai yerel yönetimi 16 Mayıs'ta Yangshan Özel Kapsamlı Gümrük Bölgesi'ni tanıttı.

Yangshan Özel Kapsamlı Gümrüklü Bölgesi, dünya çapında rekabetçi açılış politikaları ve mekanizmaları uygulamak için özel bir sisteme sahip. Gereksiz ticaret denetimini, izinleri veya süreçleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Ayrıca, gümrük beyannamesi sistemini büyük ölçüde basitleştirilecektir.

Gümrük istatistik yöntemleri de yükseltilecek ve uluslararası transfer hizmetlerinin geliştirilmesi için daha fazla alan yaratılacaktır.

ÖNEMLİ PROJLER

Yangshan Özel Kapsamlı Gümrük Bölgesi, Covid-19'un neden olduğu küresel durgunluk içinde tek girişim değil. Bir ay önce Shanghai, insansız fabrikalar, endüstriyel internet ve çevrimiçi sağlık hizmetleri gibi 12 önemli alana odaklanan çevrimiçi yeni ekonominin gelişimini teşvik etmek için bir eylem planı daha yayınladı.

Shanghai belediyesi, tüketici harcamalarını teşvik etmek ve salgının ekonomik etkisini azaltmak için 5 Mayıs'ta Shanghai Alışveriş Festivali adlı iki aylık bir alışveriş karnavalı başlattı. Küresel ekonominin kargaşa içinde olması nedeniyle Çin, Covid-19 sonrası toparlanmaya öncülük edecek benzersiz bir konumda. Ülkenin en dinamik şehri olan Shanghai, bu konuda çalışmaya öncülük ediyor.

Sosyal etkinlikler, otomobil alımları ve ev yenileme açısından tüketimi teşvik etme politikaları büyük ölçüde arttı.

Daha da önemlisi, değişen ekonomik çevreye uyum sağlayan Shanghai, 5G gibi "yeni altyapı"  geliştirilmesine öncelik veren ekonomik büyüme süreçlerine ev sahipliği yapıyor.

Tek kelimeyle, Shanghai Covid-19 sonrası iyileşme için iyi çalışıyor.

Kaynak: China Daily