Ekonomi küreselleştikçe Çin modernleşecek

Ekonomi küreselleştikçe Çin modernleşecek

Çin Komünist Partisi'nin 19. Merkez Komitesi Dördüncü Genel Kurul toplantısında aldığı orta ve uzun vadede kurumsal reform kararı tüm alanlarda derinlikli ve yüksek seviyede dışa açılma çağrısında bulunuyor. Bunun Çin'in reform ve dışa açılma sürecine uzun vadede etkileri olacaktır.

Ekonomik ve politik gelişmeler, belirsizlikler, riskler, ticaret savaşları ve jeopolitik ihtilaflar gölgesinde küreselleşme kritik bir kavşağa vardı. Uluslararası Para Fonu, bu yıl için ekonomik büyüme tahminini 2008'de finansal krizinden bu yana en düşük oran olan yüzde 3'e düşürdü. Korumacılık ve ticaret savaşları yüzünden pazardaki belirsizliğin artması da yabancı yatırımların düşüşüne yol açtı.

Çin Komünist Partisi Dördüncü Genel Kurul toplantısının çağrıları sonrasında Beijing'in daha aktif bir tutum alması ve bunun küresel ekonomik düzlemde büyük yankı uyandırması bekleniyor.

İlk olarak, Çin açılım sürecini ilerletmek için daha fazla çaba gösterecektir. Başkan Xi Jinping, haziran ayında G20 Osaka Zirvesi'nde reform ve açılmayı teşvik etmek için beş tedbir önerdi: Açılmayı genişletmeye devam etmek, ithalatı genişletmek için inisiyatif almak, iş ortamını sürekli iyileştirmek, yabancı girişimler ve ticaret görüşmeleri yapmak.

Çin, tüm bu önlemleri uygulamak adına ithalat vergilerini 2017 senesinde yüzde 9,8'den yüzde 7.5'e düşürdü. Ticaret yapısında da Çin gümrük tarifesini yüzde 4,4 çekti ki bu oran gelişmiş ülkelerinkine yakındır. Örneğin; Amerika'nın ağırlıklı ortalama ithalat tarife oranı yüzde 2,4, Avrupa Birliği'nin yüzde 3.0 ve Avustralya'nın ise yüzde 4.0'dır.

İkincisi, Çin ekonomiyi kapsamlı bir şekilde açmak için daha fazla çaba gösterecektir. Çin, açılış politikasını ülke çapında güneyden kuzeye, doğudan batıya ve kıyıdan iç bölgelere kadar genişletti. Günümüzde tüm kıyı illeri, belediyeler ve özerk bölgeler dahil olmak üzere serbest ticaret bölgelerinin sayısı 18'e kadar yükselmiştir.

Çin, ASEAN + 3 (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile Çin, Japonya ve Kore Cumhuriyeti) toplantısında önerilen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık çerçevesindeki ülkeler arasında piyasaya erişim müzakerelerinde aktif rol oynamıştır. Çin bugüne kadar 25 ülke ve bölge ile 17 serbest ticaret anlaşması imzaladı, 13 anlaşma hakkında görüşmeler devam ediyor ve sekiz tanesi de çalışma aşamasında.

Üçüncüsü, Dördüncü Genel Oturum da kurumsal açılışı vurguladı. Çin ekonomisinin modernleşmesi küreselleşmenin gelişmesine paraleldir.

ÇİN REFORM SÜRECİNDE ATMASI GEREKEN ADIMLAR

Son iki yılda, Çin kilit alanlarda reform hızını hızlandırdı ve hem yerli hem de yabancı işletmeler için iş ortamını sürekli iyileştirdi. Yabancı şirketler için pazar erişimini genişletmek için olumsuz listeyi düşürdü ve bankacılık, menkul kıymetler ve sigorta endüstrilerindeki dış sermaye kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi tedbirler getirdi. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan Dış Yatırım Yasası, yabancı sermayenin Çin pazarına eşit katılımı için kurumsal güvence sağlayacaktır.

Tüm bunlara karşın çeşitli mülkiyet türleri için eşit ve şeffaf bir kurumsal ortam yaratma yolunda birçok sorun çözülmeyi beklemektedir. Örneğin, tedavi standardı, şikâyet mekanizması, uyuşmazlıkların çözümü ve yabancı sermayenin güvenlik incelemesi dâhil olmak üzere özel kurumsal düzenlemelerin belirlenmesi gerekir.  Aynı zamanda, yerli ve yabancı işletmelere eşit muamele gördükleri ve eşit bir şekilde rekabet edecekleri bir iş ortamı kurmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların gerçekleşmesi ile yabancı yatırımcılar Çin'in rekabet ortamına girecek ve "kazan kazan" temelinde iş birliği gelişecektir.

Kaynak: China Daily