Dünya yapısal ekonomik dönüşümlerden geçiyor

Dünya yapısal ekonomik dönüşümlerden geçiyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2019 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verileri yüzde 6,1 oranla 100 trilyon yuana (14,32 trilyon dolar) yükseldiğini gösterdi. Kişi başına düşen GSYİH, 2019'da 10 bin doları aştı.

Çin ekonomisinin büyümesindeki bazı olumsuz etkilere rağmen, koronavirüsü salgını ülkenin uzun vadeli görünümünü etkilemeyecektir. Fakat ilk çeyrek, özellikle hizmet sektöründe azalan üretim ve işletme taleplerinin azalması nedeniyle zor geçecek.

Bazı kesimler büyümede yüzde 0,2-0,5 puanlık bir düşüş öngörüyor. Ancak Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in manevra için geniş mali alanı göz önüne alındığında, salgının Çin ekonomisi üzerindeki etkisinin geçici olmasını bekliyor. Bu yıl Çin ekonomisi için son büyüme tahmini yüzde 6. Salgın ile birlikte dahi en kötü büyüme senaryosu yüzde 5,5'in üzerinde bir oran içeriyor.

EKONOMİK GÜÇ ASYA'DAN YÜKSELİYOR

Önümüzdeki 15 yıl içinde dünyanın ekonomik güç dengesinde yapısal değişiklikler bekleniyor. Asya'nın ekonomik gücü Kuzey Amerika'nın ekonomik gücünü sollayacak ve Çin'i ilk sıraya taşıyacak.

Gelişmekte olan ülkeler 1990'lı yıllarda gelişmiş ekonomileri geride bırakmaya başladı. Uluslararası Para Fonu, yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler için 2019-2024 yılları arasında ortalama yüzde 4,77 gelişmiş ekonomiler için yüzde 1,66 büyüme öngörüyor. Aslında gelişmekte olan ülkeler, 2008 yılında olduğu gibi, satın alma gücü paritesi açısından gelişmiş ülkeleri gölgede bıraktı.

İSTİKRARI KORUMAK ÖNEMLİ

Bölgesel bazda Asya, 2024'te Kuzey Amerika'nın önüne geçerek dünyanın en güçlü bölgesel ekonomisi haline gelecek. Önümüzdeki beş yıl içinde ABD en güçlü ekonomi olarak kalacak. Ancak Çin ve ABD arasındaki uçurum daralırken, Hindistan hızla Almanya'ya yetişiyor.

Araştırmacılar, 1960-2014 yıllarında orta gelirli ülkelerin gerçek ortalama GSYİH büyüme oranının yüksek gelirli ülkelerinkinden 0,9 puan daha yüksek olduğunu, ancak yüksek ekonomik oynaklık nedeniyle orta gelir tuzağından kaçamadıklarını tespit ettiler. Aslında, gelişmekte olan ekonomiler, orta gelir tuzağına bassalar bile ekonomik kriz veya uygunsuz politikalar nedeniyle uzun vadeli gerilemeye gireceklerdir. Gelişmekte olan ülkeler için anahtar, yüksek bir büyüme oranını değil ekonomik istikrarı korumaktır.

Kaynak: China Daily