Dijital ve yeşil rekabet

Dijital ve yeşil rekabet

Yılın ilk yarısında Çin'in ekonomik performansı genel olarak beklentilerle uyumluydu bazı ekonomik göstergeler beklentileri bile aştı. Yeni koronavirüs pandemisinin esasen kontrol altına alınmasının ardından ihracat endüstrisi hızla toparlandı. Haziran ayında pozitif büyüme gerçekleştirdi. Çin'in ihracat sektörünün rekabet edebilirliği, salgın sırasında gösterdiği dirençle vurgulanmış ve Çin, büyük bir ihracatçı olarak konumunu güçlendirmiştir. Ancak üçüncü çeyrekten sonra ihracatın baskı altına girip girmeyeceği belli değil. Aynı zamanda, talepteki toparlanma arzdan daha yavaş oldu. Arz tarafında daha fazla kurum ve talep tarafında daha fazla birey var. Bireylerle karşılaştırıldığında, kurumlar genellikle politika etmenlerine daha duyarlıdır.

Pandemiye yanıt olarak, Çin'in maliye ve para politikaları uygun ancak aşırı likidite sağlamadı. Haziran ayında, hem sosyal finansın hem de M2 ​​para arzının büyüme oranları son yıllardaki en yüksek seviyelere ulaştı ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi ile aralarındaki farkı önemli ölçüde genişletti. Son borsa rallisi açıkça kazançlarla desteklenmedi ve bazı şehirlerde artan konut fiyatlarına dair işaretler var.

PARA POLİTİKALARI İYİ YÖNETİLMELİ

Parasal açıdan, serbest bırakılan likiditeyi geri çekmek zordur. Hem orta hem de uzun vadede borç geri ödemesi ve yakın gelecekte sermaye akışıyla nasıl başa çıkılacağını düşünmek zorunda kalınabilir. Reel ekonomi gibi paranın girmesi istenilen başka alanlar varken, konut piyasası ve borsa gibi sermaye girişi istenmeyen alanlarda önlemler alınmalı. Ancak politika beklentileri ve insan davranışı bazen tutarsızdır ve şu anda çözmemiz gereken sorun budur.

Üçüncü çeyrekten sonra salgın ortadan kaldırılmamış olsa da, ekonomi kademeli olarak normal büyüme rotasına dönecek ve makro politikalar buna göre ayarlanmalıdır. Çin ekonomisini pandeminin etkisi altında yönlendiren temel özellikleri ikiye bölünürse, ilk yarı makro yardım ve büyümenin toparlanmasıyla, ikinci yarısı makro politikalar ve yapısal düzenlemeyle karakterize edilebilir.

Kentsel çevreler ve şehir kümelenmeleri daha yüksek etki yaratabildiğinden, önümüzdeki on yıl içinde Çin'in ekonomik büyüme potansiyelinin yüzde 70 ila 80'inin geleceği, kentsel çevrelerin ve şehir kümelerinin gelecekteki gelişimi itici güç olacaktır.

Ayrıca, dijital ekonomi ve yeşil kalkınmanın toplumun tüm sektörleri üzerinde etkisi olacak. Son zamanlarda, Avrupa Birliği (AB) özellikle Almanya ve Fransa, ekonomik iyileşmenin "iki ayağını", dijital teknoloji ve yeşil kalkınma önerdi. Bu konudaki gelişmiş konseptleri ve hatırı sayılır pazar ölçeği ile Çin, bu iki sütun üzerine inşa edilmiş yeni bir rekabet avantajı oluşturma şansına sahip.

Yapısal uyum potansiyelini açığa çıkarmak daha fazla reform gerektirir. Makro politikaları formüle etmenin yanı sıra, kilit alanlara odaklanmalı, piyasa güvenini ve beklentilerini artırmalı.

Çin, dünyanın en büyük tüketici pazarı olmakla yetinmemeli, diğer şeylerin yanı sıra en verimli endüstriyel zincir ve en uyarlanabilir ve üretken üretim üssü ile büyük bir yenilikçi olmaya çalışmalıdır.

Kaynak: China Daily