Değişen politika ittifak ilişkilerini sarsıyor

Değişen politika ittifak ilişkilerini sarsıyor

Çin Amerikan Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Sun Chenghao, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore arasından yaşanan gerginliği Global Times gazetesine değerlendirdi. Sizler için alıntılıyoruz:

Washington Post cumartesi günü "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasındaki 66 yıllık ittifakın başı derde giriyor" başlıklı bir makale yayınladı. İki büyük ittifak arasındaki sorunun temelinde Washington yönetiminin Güney Kore topraklarında bulundurduğu askeri birlikler için 5 kat daha fazla ödeme talep etmesi yatıyor.

DEĞİŞEN POLİTİKA İTTİFAK İLİŞKİLERİNİ SARSIYOR

Güney Kore, ABD'nin savunma harcamalarında hedef aldığı tek müttefiki değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi hem Japonya'dan hem de NATO müttefiklerinden daha fazla ödeme yapmalarını istedi. Japonya ile ABD arasında 2016'da imzalanan Özel Tedbirler Anlaşması 2021'de sona ereceği için, askeri harcama konusu Washington-Tokyo müzakerelerini doğrudan etkileyecektir.

ABD'nin askeri bütçe müzakereleri, Trump'ın "Önce Amerika" politikası ile Washington'un ittifak sistemini sürdürme ihtiyacı arasındaki çelişkileri yansıtıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ve Asya'da birçok ülke yıkık bir vaziyette dış desteğe ihtiyaç duyuyordu. ABD, çekirdek olarak uluslararası bir düzen ve mekanizma oluşturmak için güçlü bir müttefik sistemi kurdu. Bu stratejik anlayış ve fikir birliği ile ABD ve müttefikleri arasındaki farklılıklarına rağmen genel olarak çıkar ilişkisine bağlıydı.

TRUMP'IN AMACI NE?

Trump yönetimi söz konusu sistemi baştan aşağı değiştirme gayreti içinde. Mevcut gücünü kullanarak müttefiklerinin algısını ve konumunu değiştiriyor. ABD içinde bulunduğu konumunu uluslararası düzende uzun vadeli bir stratejik amaç olarak görmüyor. Trump, müttefiklerinin güvenliklerinin sağlanması koşulunda ABD'ye daha fazla ödeme yapmaları gerektiğini düşünüyor.

ABD, Avrupa ile ortaklığı her zaman değerler düzeyinde vurguluyor. Washington, revizyonist ülkelere karşı Avrupa ülkelerini ortak değerlerle birleştirdiğini bile iddia etti. Diğer yandan, iklim değişikliği söz konusu olduğunda ABD, Avrupa ile fikir ayrılıkları yaşıyor. ABD şu anda uluslararası düzen ve yükümlülüklerden tamamen geri çekilmekte, adil bir ilişki arayışı altında olan kendi huzursuzluğunun derinliğini ve şüphesini gizlemektedir. ABD, ittifak sistemindeki hâkim konumunu müttefiklerini baskı altına almak için kullanırsa, ittifaktan kopuşlar gecikmeyecektir.