Covid-19'a yanıt olarak G20 iş birliği mekanizması

Covid-19'a yanıt olarak G20 iş birliği mekanizması

Covid-19 salgını, dünyadaki toplam 100'den fazla ülkeye yayıldı. Covid-19 salgını sadece dünyanın en büyük halk sağlığı krizi olmakla kalmadı, aynı zamanda birçok ülkenin borsalarında türbülans yarattı ve ekonomik kriz olmasa bile finansal krize yol açma potansiyeline sahip. Küresel ekonomi ve ticaretin öngörülebilir gelecekte negatif büyüme göstermesi büyük olasılıktır. Şimdiden salgın küresel halk sağlığı ve ekonomik yönetişim sistemlerinde ciddi sorunlara yol açtı.

Salgın bir pandemiye dönüştükçe, mali bir kriz patlamanın eşiğine geldi. 26 Mart'ta Covid-19 konulu bir G20 video konferansı yapılacak. Bu öneri Çin'in salgına genel yaklaşımı ve benimsediği ana önlemlerle örtüşüyor yani toplum ve ekonomi üzerinde sınırlı bir etki sağlarken salgın durumu kontrol etmek ve kontrol altına almak için adımlar atıyor. Bu nedenle Çin, Suudi Arabistan ile görüştükten ve müzakere ettikten sonra "Çin Programı"nı hazırlayarak Suudi G20 başkanlığını aracılığı ile açıklayacak.

Bir dizi küresel ekonomik krize yanıt olarak kurulan G20, küresel ekonomik yönetişim için bir dengeleyici güç motoru görevi görmektedir. Kasım 2008'de Washington'da düzenlenen G20 liderleri zirvesi, uluslararası finansal krize karşı ilk kez bir araya gelmişti. Temsilciler 2008 mali krizinin nedenlerini tartıştılar ve uluslararası toplumun buna yanıt verme sürecindeki ilerlemeleri değerlendirdiler. İş birliği ve diyalog sorunların çözümü için vazgeçilmez enstrümanlar haline geldi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI

Şu anda, üçüncü bir uluslararası mali krizin yakın olduğu görülmektedir. Muhtemelen önceki iki krizden daha geniş bir kapsam ve etki ile daha fazla ekonomik ve hatta siyasi krizi tetikleme potansiyeline sahip olacaktır. Öngörülen küresel mali krizin arkasındaki karmaşık ve çok yönlü nedenler göz önüne alındığında, uluslararası toplumun etkili bir eylem planıyla derhal yanıt vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, hasarın kapsamı, süresi ve derecesi rekor seviyelere ulaştığında tekrar uluslararası finansal krize sürüklenme yaşanacak.

Büyük bir güç olarak Çin önemli sorumlulukları üstlenecek. Çin deneyimlerini paylaşırken, uluslararası bilimsel araştırma iş birliğini de teşvik etmek istiyor.Küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki olumsuz etkiyi hafifletmek için çeşitli önlemler alınmalıdır. Salgın durumun etkili bir şekilde önlenmesi ve kontrolü küresel iş birliği ile sağlanmalı.

Kısacası, Covid-19 tarafından sunulan benzeri görülmemiş çoklu zorluklar aynı anda ele alırken, Çin büyük bir güç olarak konumuna uygun önemli sorumluluklar üstlenmelidir. Kritik anlarda önemli bir rol oynaması gerekiyor.

Kaynak: CGTN