ÇKP devrimci ruhunu korumakta ısrarcı

ÇKP devrimci ruhunu korumakta ısrarcı

Çin ilk merkezi hedefi olan orta halli refah toplumunun inşası için her alanda çabalarına devam ediyor. Bu hedefin başarılması Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve 1,4 milyar nüfus için bir dönüm noktası olacak.

ÇKP kurulduğu zaman sadece 50 üyeden oluşuyordu ve çok net bir hedefi vardı: Çin halkının refahını sağlamak ve büyük ulusal yenilenişi hayata geçirmek. Bu hedefler ÇKP'ye bugün de esin kaynağı olmaya devam ediyor.

ÇKP 99'uncu yaşına girerken başarılarını hatırlamak gereklidir. ÇKP, Yeni Çin'in kurulması, 40 yılda 700 milyondan fazla kişinin yoksulluktan kurtarılması, 100 trilyon dolara yakın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) olan bir ülkenin ekonominin yönetilmesi ve izole edilmiş bir halktan 180 ülke ile diplomatik ilişkiye sahip olan bir devleti inşa etmek gibi birçok başarıya imza attı.

KOMÜNİST İDEALLER BİR AN OLSUN UNUTULMAMALI

Barış ve istikrar zamanında tehlikelere karşı tetikte olmak, çalışkanlık ruhunu ayakta tutmak, hükümet yetkililerini yönetmek, yolsuzluğu ve aşırılığı engellemek ya da halkın taleplerine etkin ve etkili olarak yanıt vermek kolay değildir. Ne Parti'nin gelişmiş doğası ne de yönetimin statüsü kalıcıdır. Dünya üzerindeki büyük ve eski partilerin hedeflerini yitirdikleri zaman kendi doğalarına da ihanet ettiği acı biçimde görülmüştür.  Parti'nin doğası değiştiği zaman takipçilerini de kaybeder ve nihai olarak düşüşe geçer. İşte tam da bu yüzden ÇKP 90 milyon üyesine Komünist idealleri hatırlatmaya ve halkı en yüksek pozisyona koymaya devam ediyor. Bu kapsamda ÇKP üyelerine ve yöneticilerine 31 Mayıs 2019'dan beri ülke çapında "Kuruluş ideallerine bağlı kalmak" temalı eğitimler veriliyor.

Parti'nin geçmişteki başarıları da takılıp kalmak gibi bir lüksü yok. Çin'in karşılaştığı yeni meydan okumalar açık ve nettir: Ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı, gelir farklılıkları, nüfusun yaşlanması ve çevre kirliliği. Çin hâlâ dünyanın en büyük gelişmiş ülkesi değil gelişmekte olan ülkesidir. Parti, yüksek kaliteli kalkınma için ekonomik büyüme modelini dönüştürmede kapasitesini keskinleştirmelidir. En önemlisi, Parti en belirgin özelliği olan kendini reform sürecinden geçirmede ısrar etmelidir.

DEVRİM ÖNCE KENDİNDEN BAŞLAR

ÇKP, Parti'ye sadakatini kaybeden, rüşvet kabul edenleri, aşırı yaşam standartlarına sahip olanları ve otokrat hale gelenleri cezalandırmalıdır. Devlet günü kullanan tüm kamu görevlilerin denetime tabi olması için her düzeyde komisyonlar kurulmuştur.

Kendine karşı devrim gerçekleştirmekten korkmayan ÇKP, Parti ve devleti ilgilendiren devasa reformları hayata geçirmiştir.

ÇKP'NİN KAYBEDECEK VAKTİ YOK

Çin ulusunun canlanışı diğer uluslara karşı asla olamaz. Çin Komünist Partisi bu nedenle sık sık "insanlığın ortak gelecek toplumunun inşası" vurgusunu yapıyor. ÇKP, bu bağlamda tek taraflı siyasetlere karşı çıkarken dünyayı istikrarsız hale getiren unsurlara karşı her türlü iş birliği ve fedakârlığa açık olduğunu saklamıyor.

Tarih ileriye doğru gidiyor ve Çin Komünist Partisi'nin hedeflerini gerçekleştirmek için bekleyecek vakti yok.

Kaynak: China Daily