Çinli uzman: Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası yerel halkın hak ve özgürlüklerini koruyor

Çinli uzman: Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası yerel halkın hak ve özgürlüklerini koruyor

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Hong Kong Çin Araştırmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Huang Ping, Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nın, yerel halkın hak ve özgürlüklerini teminat altına aldığını söyledi.

Huang Ping, yasanın yürürlüğe koyulması ile Hong Kong'da Ulusal Güvenliği Koruma Komitesi ve Ulusal Güvenliği Koruma Ofisi'nin kurulmasının, Hong Kong'da ulusal güvenliği yasal dayanakların yanı sıra ilgili hukuk mekanizmaları ve kurumlarıyla güvence altına aldığını belirtti.

Huang Ping, Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nın bölgenin kalkınması ile istikrarına ve Hong Kong'da normal düzenin yeniden sağlanmasına katkı yaptığını ve Hong Kong sakinlerinin hakları ile özgürlüklerini koruduğunu dile getirdi.

Ayrıca Huang Ping, ABD'nin Çin'e karşı yaptırımlar uygulaması ve Hong Kong'a tanıdığı "özel statüyü" kaldırmasının, uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyeceğini ve Hong Kong'un finansal merkez konumunu değiştiremeyeceğini vurguladı.