Çinli markalar kültür ve diğer faktörleri göz önüne almalı

Çinli markalar kültür ve diğer faktörleri göz önüne almalı

Çin Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Akademisinden Song Wei, Çin'in Afrika'da yaptığı internet endüstrisi yaptırımlarını Global Times gazetesi için kaleme aldı. Sizler için alıntılıyoruz:

Çinli gıda dağıtım platformu "Meituan Dianping", kısa bir süre önce Nijerya'ya yatırım yaptı. Afrika'nın internet endüstrisi hızla gelişiyor. Bu gelişim Çinli internet şirketleri için benzeri görülmemiş fırsatlar anlamına geliyor.

Afrika'da internet endüstrisi üzerine yapılan girişimler, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve Afrika Birliği Gündem 2063'e ulaşılmasında daha büyük bir rol oynadığı düşünüldüğü için daha kolay fon temin edebiliyor. İnternet, yerel ekonominin tüm sektörlerine yayıldıkça, Afrika'da yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. İnternet dijital para birimlerinin, mobil ödemelerin ve sınır ötesi ödemelerin gelişimi teşvik ediliyor. Öte yandan, e-ticaret ve lojistiği pazara entegre ederek endüstriyel zincirlerin oluşması sağlanabilir.

ÇİN AFRİKA'NIN MODERNLEŞMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Endüstri, Afrika'nın modernleşmesinde önemli bir rol oynamakta ve Çin-Afrika iş birliği için çok önemli bir yer tutmaktadır. Her ne kadar Alibaba, Baidu ve Tencent gibi Çin teknoloji devleri dünya çapında genişleme yolunda ilerlemiş olsalar da Afrikalı internet kullanıcıları Batı şirketlerinden ürün ve hizmetlerine daha fazla ilgi duyuyor. Çinli şirketler için bir başka zorluk, Afrika'daki ana internet altyapısının nispeten zayıf olmasıdır. Kırsal alanlarda internet kapsamı hâlâ çok zayıf. İnternet güvenliği riski de söz konusu. Afrika'nın siber güvenlik yönetişimi seviyesi düşüktür ve yasal sistemleri henüz uluslararası bir standartta değil.

RİSK VE FIRSATLAR ÖNCEDEN BELİRLENMELİ

Afrika pazarındaki risk ve fırsatları göz önüne alarak, Çinli internet şirketlerinin giriş yapmadan önce doğru analiz yapmaları gerekiyor. Ayrıca destekleyici önlemler almaları gerekecek.

Proje seçimi kesin ve doğru olmalıdır. Çinli internet şirketleri rasyonel bir pazar pozisyonu benimsemeli, derin lokalizasyon geliştirip hedef müşterilerini bulmalıdır. Bazı Çinli markalar Çin'de daha az tanınmaktadır, ancak Afrika pazarında çok fazla ilgi görmektedir.

ÇİNLİ MARKALAR KÜLTÜR VE DİĞER FAKTÖRLERİ GÖZ ÖNÜNE ALMALI

İnternet endüstrisinin gelişimi ile birçok uluslararası cep telefonu şirketi stratejik olarak Afrika pazarına giriş planlanıyor. Pazar rekabeti ile karşı karşıya kalan Çinli markalar, diğerlerinden daha iyi performans sağlamak için ayarlamalar yaptı. Çinli internet şirketlerinin pazarda üstünlük kazanması için yerel ekonomi, politika, kültür, gelenek ve alışkanlıklar hakkında fikir sahibi olmaları gerekir. Yerelleşmeyi geliştirmeli ve farklı kültürel geçmişler arasındaki benzerlik noktalarını bulmak için müşteri talebini yakından takip etmelidirler.

Ayrıca çeşitli finansman kanallarını da araştırmalılar. Gelişmekte olan pazardaki rekabet, finansman stratejilerine odaklanmıştır. Hükümetler tarafından verilen kredilerin etkin bir şekilde nasıl kullanılacağı iyi planlanmalıdır.

Afrika internet endüstrisi pazarında gelişmekte olan bir endüstridir.  Burada artan fırsatlar ve zorluklar vardır. Bu, Çinli internet şirketlerinin yenilikçiliği artırmalarını ve daha fazla sosyal sorumluluk yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektiriyor. Afrika ülkelerinin dijitalleşmesine yardımcı olurken, kendilerini de geliştirecekler.