“Çin'in AB'yle DTÖ'deki mücadeleyi kaybettiği iddiası gerçeğe uymuyor”

“Çin'in AB'yle DTÖ'deki mücadeleyi kaybettiği iddiası gerçeğe uymuyor”

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, bazı yabancı basın kuruluşlarında Çin'in Avrupa Birliği (AB) ile Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) mücadeleyi kaybettiği yönündeki haberlerin gerçeğe uymadığı bildirildi.

Son zamanlarda bazı yabancı basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, AB'nin Çin menşeli ürünlere karşı anti-damping soruşturmasında Emsal Ülke Sistemi'ni uygulama girişimine karşı Çin tarafından DTÖ'de açılan davayla ilgili prosedür 15 Haziran'da sona erdi. Söz konusu haberlerde, Çin'in AB ile DTÖ çerçevesindeki mücadeleyi kaybettiği iddia edilerek, DTÖ'nün Çin'e piyasa ekonomisi statüsü tanımadığı değerlendirmesine yer verildi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahsi geçen haberlerde belirgin hukuki hataların bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu davayla ilgili prosedürün bitmesinden sonra, DTÖ'nün hiçbir karar vermediği, dolayısıyla Çin'in kaybetmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, davayla ilgili prosedürün bitmesinin ne Çin'in tutumunu etkileyeceği, ne de Çin'in DTÖ'deki haklarına zarar vereceği vurgulandı.

Davanın Çin'in piyasa ekonomisi olup olmamasıyla ilgisi bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, DTÖ'nün piyasa ekonomisi statüsü hakkında yargı standartları belirlemediği ifade edildi.

Covid-19 salgınının dünya genelinde yayıldığına, tek taraflılık ile ticari korumacılığın da her geçen gün daha da endişe verici bir hal aldığına işaret edilen açıklamada, Çin'in DTÖ'nün üyelerinden biri olarak, çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla desteklediği ve uluslararası kurallar temelinde oluşturulan çok taraflı ticaret sistemini savunmak için bütün taraflarla iş birliğini güçlendireceği belirtildi.

Çin 12 Aralık 2016'da, ABD ve AB nezdinde, Çin menşeli ürünlere karşı anti-damping soruşturmasında Emsal Ülke Sistemi'ni uygulama girişiminde bulundukları gerekçesiyle DTÖ'de dava açmıştı.

Çin ve DTÖ arasında varılan sözleşmeye göre, örgüte üye ülkelerin Çin menşeli ürünlere karşı anti-damping soruşturmasında Emsal Ülke Sistemi'nin geçerlilik süresinin 15 yıl olması gerekiyor. Çin için uygulanan Emsal Ülke Sistemi'nin geçerlilik süresinin 11 Aralık 2016'da dolmasıyla birlikte, Çin'in doğal olarak piyasa ekonomisi statüsü kazanması gerekiyor. Anlaşma uyarınca, DTÖ'nün diğer üyeleri Çin menşeli ürünlere karşı anti-damping soruşturmasında Emsal Ülke Sistemi'ni uygulamayı durdurmalı. Ancak ABD ve AB'nin Emsal Ülke Sistemi'ni uygulamaya devam etme girişimleri, Çin'in ilgili sektörlerinin ihracatında ve istihdamında ciddi etkiler yarattı.