Çin'deki fuardan çıkan dört mesaj

Çin'deki fuardan çıkan dört mesaj

Son yıllarda, küreselleşme karşıtlığı ve ticarette korumacılık ekonomik kalkınma risklerini artırdı. Bununla birlikte patlak veren Covid-19 salgını ise durumu daha da kötüleştirerek dünya ekonomisinde gerilemeye neden oldu.

Ekonomide hizmet sektörü salgından görece daha ciddi şekilde etkilendi. Bu nedenle hizmet sektörünün gelişimini teşvik etmek dünya ekonomisinin ayağa kalkmasında önemli bir görev haline geldi.

4 Eylül'de Beijing'de düzenlenen Çin Uluslararası Hizmet Ticaret Fuarı (CIFTIS) hizmet ticaretini teşvik etmek ve salgının getirdiği belirsizlik ortamında dünya ekonomisini ayağa kaldırmak için atılan adımlardan biri olarak tarihe geçti.

SORUMLU BÜYÜK GÜÇ TAVRI

Son yıllarda küresel hizmet ticaretinin hızlı gelişimi ile CIFTIS, dünya ekonomisinin büyümesi yeni bir itici güç haline gelerek önemli roller oynadı. CIFTIS, her şeyden evvel yeni tüketim eğiliminin giderek güçlendiği ortama uyum sağlayabiliyor. Bu anlamda Çin "Dijital Yaratıcı Ekonomi Küresel Ekonomik Kalkınmaya Yeni Katkılar Sağlıyor" başlığı altında bir forum düzenledi ve dijital kültür ile dijital tasarım hizmetleri gibi alanlardan oluşan dijital yaratım sektörünü kilit önemdeki endüstriler arasına ekledi.

Günümüzde dijital yaratıcı endüstri yüksek katma değerine karşı düşük enerji tüketimi ve kirlilik ile fırsatlar sunmaya devam ediyor. Beijing'de düzenlenen fuarın ilk kazanımı dijital yaratıcılık endüstrisi konusunda uluslararası bağlamda sağlanan iş birliği oldu.

CIFTIS ikincil olarak Çin'in küresel ekonomik toparlanmada oynadığı büyük güç sorumluluğunu yansıtmaktadır. Zira Çin ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinde pozitif büyüme gösterirken dünyadaki diğer ekonomilerin büyümesi eksiye düştü. Dünya böylesine bir ekonomik bunalımı yaşarken Çin bencilliği değil birlikte çalışmayı teşvik etmek istiyor.

KORUMACILIĞA KARŞI KÜRESELLŞME

Fuarın verdiği üçüncü mesaj ise küreselleşmeye verilen destek ve ticaret zorbalığına karşı açılan savaştır. Geldiğimiz noktada küreselleşme karşıtlığı ve muhafazakârlık küreselleşme eğilimini olumsuz etkilerken Çin dışa açılmayı teşvik ediyor. Günün sonunda ekonomik küreselleşme dünya ekonomisinin ana motorudur. CIFTIS yalnızca Çin'in ithalat ve ihracatın koordineli gelişimini, mal ve hizmet ticaretini teşvik etmesine yardımcı olmayacak, aynı zamanda "Çift Dolaşım" modelinin oluşumunu hızlandırmaya yardım edecektir.

Dördüncüsü, hizmet ticareti yükseliyor ve Çin ekonomisi patlama yaşıyor. Küresel salgın sırasında, teletıp, çevrimiçi eğitim, paylaşım platformları ve sınır ötesi e-ticaret gibi hizmetler yaygın olarak kullanıldı.

Mal ticareti ile karşılaştırıldığında çevirim içi hizmetler ödeme ve teslim alma gibi konularda gelişmiş bir tüketim biçimini temsil etmektedir. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, geçen yıl Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi'ne gönderdiği tebrik mektubunda hizmet ticaretinin giderek uluslararası ticaretin önemli bir parçası ve ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin önemli bir alanı haline geldiğine dikkat çekmişti.

HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

İlerleyen günlerde küreselleşme eğilimini güçlendirmek için hizmet ticaretinde yeni adımlar atılması gerekiyor. Öncelikle dijital ekonominin gücü ile hizmet ve imalat odaklı sektörlerin gelişimi hızlanacak. Hizmet sektörünün imalat sanayinin gelecekteki gelişme modelini derinden etkileyeceği unutulmamalıdır.

Dijital ekonomi, Çin'in mümkün olan en kısa sürede dijital bir güç olmasına yardımcı olacak. Çin üretim ve hizmet endüstrileri arasındaki sınırı aşmak için arz yönlü yapısal reformunu hızlandırabilir. Dijital yaratıcı endüstride inovasyonu başarmak, ekipmanları güncellemek ve sağlıklı bir uluslararası ekosistem inşa etmek de Çin'in görevleri arasında yer alıyor.

Son olarak, karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan iş birliği durumu oluşturmak da önemlidir. Ekonomik küreselleşmenin ışığı altında, tüm ülkeler birbirine bağlıdır. Çıkarların bütünleşmesi dünya çapında hiç bu kadar net olarak görülmemişti. Ülkeler hizmet ticaretinin entegrasyonunu güçlendirmeli, kalkınmanın faydalarını aktif olarak maksimize etmeye çalışmalı ve herkes için "pastayı" büyütmeye devam etmelidir.

Kaynak: CGTN