Çin ve Hindistan barışı desteklemeli

Çin ve Hindistan barışı desteklemeli

Çin ve Hindistan birçok ortak noktayı paylaşıyor. Her ikisi de eski medeniyetlerdir, aynı Qinghai-Tibet Platosu'ndan su içerler, halklarını yoksulluktan kurtarmaya kararlıdırlar ve her ikisi de sömürgecilerin istilasına şahit olmuştur. Hem büyüme hem de kalkınma ise ortak zorluklarıdır.

Çin'in nüfusu 1,4 milyar, Hindistan ise 1,3 milyardan fazla. Onlar sadece dünyadaki en kalabalık iki ülke değil, aynı zamanda süper nüfusu olan sadece iki ülke. Ülkeler bir araya gelerek G7, G20, uluslararası organizasyonlar ve bölgesel bloklar oluşturdular. Ancak, her biri 1 milyardan fazla nüfusa sahip olan Çin ve Hindistan özel ilgiyi hak ediyor.

İdeal olarak, süper nüfusa sahip bir ülke sadece büyüklüğü değil, aynı zamanda halkının yaşam kalitesi ve dünya üzerindeki katkısı ile bilinmelidir. Ayrıca, süper nüfusu olan ülkeler uluslararası sorumluluklarının daha fazla farkındayken barış ve kalkınma için kararlı olmalı. Özellikle kendi aralarındaki çatışmalara şiddetle karşı çıkmalıdırlar.

Ayrıca, küresel merkez sahnesinde özel statüye sahip olmaları gerektiğini bilmeliler. İki ülke buna karşı olursa, hiçbir bölgesel veya küresel çaba kolayca meyve veremez.

Süper nüfusa sahip iki ülkenin karışabileceği en kötü şey, yanlış anlama veya yanlış yargılama nedeniyle askeri çatışma ya da bir büyük güç tarafından bir planın kurbanı olmalarıdır.

İki komşu arasındaki çatışma senaryosu yıkıcı olacaktır. Dolayısıyla iki ülke, tüm insanlığın iyiliği için kalkınmayı teşvik etmek ve barışı savunma adına adımlar atmalıdır.

Çin ve Hindistan'ın Himalayalar boyunca uzun zamandır devam eden sınır anlaşmazlıkları var. Ancak, görüşmeler yoluyla barış içinde çözmek için daha fazla cesaret, daha fazla vizyon ve bilgelik sergilenmeli. Eski kadim uygarlıklar olarak, dünyanın geri kalanına barış ve kalkınmanın önemini öğretmek gibi ek sorumlulukları da vardır.

İki komşu iş birliğini derinleştirmeli, güven artırmalı, ortaklıklarını genişletmeli ve barışı korumalı.

Kaynak: China Daily