Çin ve ana ekonomi kuruluşları toplandı, Çin Başbakanı dışa açılma ve ortak kazanç vurgusu yaptı

Çin ve ana ekonomi kuruluşları toplandı, Çin Başbakanı dışa açılma ve ortak kazanç vurgusu yaptı

Çin Başbakanı Li Keqiang, yeni koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında, salgını önleme ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı koordine ederek istihdamı istikrarlı bir şekilde koruduklarını kaydederek, Çin ekonomisinin yıl boyunca pozitif büyüme elde ettiğini belirtti.

Li Keqiang, dün Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu Başkanı (IMF) Kristalina Georgieva ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktör Yardımcısı Alan Wolff dâhil uluslararası ekonomi ve finans kuruluşları liderleriyle "1+6"yuvarlak masa diyaloğu gerçekleştirdi.

Katılımcılar, salgın sonrası dönemde dünya ekonomisinin toparlanması ve büyümesi konusunu ele aldı.

BAŞBAKAN Lİ: EKONOMİ 2021'DE MAKUL SEVİYEYE DÖNECEK

Çin Başbakanı Li Keqiang salı günü yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının 2020'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi üzerindeki etkisinin ardından ülkedeki ekonomik faaliyetin önümüzdeki yıl makul bir seviyeye dönmesini beklediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisi, 2020'nin ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 büyürken, üçüncü çeyrek GSYİH'si yıllık yüzde 4,9 arttı.

Li, Çin'in ithalata ve ihracata eşit önem vereceğini ve bir ticaret dengesi elde etmek istediğini söyleyerek, "Açılmayı genişletmeye devam edeceğiz ve kesinlikle ticaret fazlası peşinde koşmayacağız." dedi. 

Çin, tüketimin "yol gösterici" bir rol oynamasına izin verirken, yatırım "etkili bir rol" oynayacak. Çin bu yıl, uzun vadeli gelişiminde denizaşırı pazarlara ve teknolojiye olan bağımlılığını azaltmak için bir "çifte dolaşım" stratejisini açıkladı.

Li Keqiang, piyasa varlıkları üzerinde işletmelerin zorluklarını çözmeye yardımcı olan bir dizi politika uyguladıklarına işaret ederek, "Piyasa varlıkları korunursa istihdam korunur. İstihdam korunursa, gelir ve tüketim korunur ve böylece ekonomik büyüme gerçekleştirilir." dedi.

Li Keqiang, pazar odaklı araçları kullandıklarını ve politika kaynaklarını piyasa varlıklarına özellikle küçük, orta ve mikro işletmeler ve bireysel endüstriyel ve ticari hanelere yönlendirdiklerini belirtti.

Vergi ve ücret indirimleri ve makroekonomik politikaları zamanında uyguladıklarını dile getiren Li Keqiang, para politikalarının döngüsel olmayan düzenlemesini güçlendirdiklerini ve işletmelere doğrudan ulaşan finansal politika araçları üzerinde yenilik yaptıklarını ifade etti.

Li Keqiang, reform ve dışa açılma politikasını sürdürerek, piyasa varlıklarının canlılığı ve kalkınması için içsel itici gücü teşvik ettiklerini kaydetti.

Li kitlesel girişimcilik ve yenilikçiliği hızla geliştirerek, mevcut günlük ortalama yeni piyasa varlığı sayısının geçen yılı aşmasının sağlandığını vurgulayarak, salgın karşısında yüz milyonlarca piyasa varlığı ve halkın gösterdiği dayanıklılığın Çin ekonomisinin teminatı olduğuna dikkat çekti.

Büyük bir ekonomi olan Çin ekonomisinin en büyük avantajının iç pazar olduğunu açıklayan Li Keqiang, bu yıl yürürlüğe giren bir dizi politikanın tüketimi teşvik etmeyi hedeflediğini ancak asla kasıtlı olarak ticaret fazlası peşinde koşmadıklarını, ihracata ve ithalata aynı önemi verdiklerini ve kaliteli mal ve hizmetlerin ithalatını genişlettiklerini dile getirdi.

Li Keqiang, 14. Beş Yıllık Plan döneminde politikaların devamlılığı, etkinliği ve sürdürülebilirliğini sağlayacaklarını, pazar odaklı, yasallaştırılmış ve uluslararası bir iş ortamının yaratılmasına hız vereceklerini belirterek, yeni kalkınma modelini oluşturacaklarını, iç sirkülasyonu ve daha yüksek düzeyde dışa açılmayı genişleteceklerini ifade etti.

Li Keqiang, fikri mülkiyet haklarının korunmasını güçlendireceklerini, yerli ve yabancı şirketlerin eşit rekabetini sağlayacaklarını ve daha fazla yabancı sermaye çekeceklerini aynı zamanda Çinli şirketlerin küreselleşmesine yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

Li Keqiang, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarına da dile getirdi.

Katılımcılar şu an Çin ekonomisinin güçlü bir şekilde toparlandığını ve dünyanın büyük ekonomileri arasında pozitif büyüme gerçekleştiren tek ülke olduğunu vurguladı.

Katılımcılar, 14. Beş Yıllık Plan önerilerinin Çin'in gelecek kalkınma taslağını çizdiğini, daha yeşil ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye yardımcı olduğunu ifade ederek, yoksulluğu azaltma, iklim değişikliğiyle mücadele ile ticaretin ve yatırımın serbestliği ve kolaylığının teşvik etme gibi konularda Çin'in katkılarını olumlu değerlendiklerini belirtti.