Çin ve AB'nin çok taraflılığı koruma vurgusu

Çin ve AB'nin çok taraflılığı koruma vurgusu

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ile dün video konferans yoluyla bir görüşme yaptı.

Görüşmede Çin-AB ilişkileri ele alındı ve bu ilişkilerin geleceği tasarlandı, öncelikli alanlar belirlendi. Çin, Almanya ve AB liderleri, eşgüdüm ve iş birliğini güçlendirip, çok taraflılığı korumaya, küresel sorunlarla ortaklaşa mücadele etmeye ve Çin-AB ilişkilerini daha yüksek düzeye taşımaya karar verdi.

Dün Çin-AB Coğrafi İşaretler Anlaşması imzalandı, ikili yatırım anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması, çevre ve iklim ile dijital alanda birer üst düzey diyalog mekanizmasının tesis edilmesi kararlaştırıldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlığın yeni bir kavşağa geldiğine dikkat çekerek, Covid-19 pandemisinin uluslararası düzenin son yüzyılda görülmemiş bir hızla değişmesine sebep olduğunu belirtti.

Xi, dünyadaki önemli güçlerden, piyasalardan ve medeniyetlerden ikisi olan Çin ve AB'nin birbirlerini desteklemesi, kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini sağlaması, uluslararası Covid-19'la mücadeleye ve dünya ekonomisine katkı yapması gerektiğini dile getirdi.

Xi, bu hedeflere ulaşılması için barış içinde bir arada yaşama, dışa açılma ile iş birliği, çok taraflılık ve diyalog olmak üzere savunulması gereken 4 ilkeyi önerdi.

Ticaret ve yatırıma değinen Xi, Çin-AB Yatırım Anlaşması ile ilgili müzakerelerin yıl içinde tamamlanması, açık ticaret ve yatırım ortamının korunması gerektiğini söyledi. Xi, Çin piyasasının AB'ye açık kalacağını ve daha fazla kaliteli ve güvenli AB tarımsal ürünlerini beklediğini yineledi. Aynı zamanda AB tarafının 5G, yabancı yatırımın denetimi, hükümet alımı ve rekabet politikası konularındaki gelişmelerini Çin'in yakından takip ettiğini ve AB'nin de açık ve adaletli ticaret ortamını korumasını beklediğini vurguladı.

Çin ve AB'nin Covid-19'la mücadeledeki iş birliğini takdirle değerlendiren Xi, gelecek aşamada iki tarafın ekonomi politikası konusundaki eşgüdümü artırıp küresel endüstri zincirinin istikrarını koruması gerektiğini ifade etti.

Afrika ülkelerine yönelik 3 taraflı iş birliğine değinen Xi, uluslararası toplum, özellikle çok taraflı finans kuruluşları ve ticari alıcıların Afrika'nın borçlarını azaltma konusunda daha güçlü adım atması çağrısında bulundu.

Xi, Çin'in Hong Kong ve Xinjiang meselelerindeki tutumunu yineledi, bu konuların özünün Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve birlik, tüm etnik gruplardan vatandaşların huzurlu yaşamını koruma hakları olduğunu vurguladı. Xi, "Herhangi bir kişi veya gücün Çin'de istikrarsızlık, bölünme ve kaos yaratmasına, herhangi bir ülkenin Çin'in içişlerine karışmasına kararlılıklı karşı çıkıyoruz" ifadesini kullandı. Xi, insan hakları konusunda her ülkenin önce kendi işlerini iyi yapması gerektiğini ve Çin'in çifte standarda karşı çıktığını sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen, Çin'in AB'nin saygı gösterdiği önemli stratejik iş birliği ortağı olduğunu ve günümüz dünyasının Çin ile AB arasındaki dayanışma ve iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiler. Çok taraflılığı korumanın iki tarafın ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarına uygun olduğunu söyleyen AB liderleri, yatırım anlaşması müzakerelerinin yıl içinde tamamlanması için elinden geleni yapacaklarını ve uluslararası örgütlerdeki iş birliğini güçlendireceklerini açıkladılar.

İnsan hakları konusunda sorunları bulunduğunu kabul eden AB liderleri, Çin'le eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde diyalog yapmayı arzuladıklarını belirttiler.

Görüşmede Afganistan ve İran gibi meseleler ele alındı.