Çin Medeni Kanunu'nda değişiklik tasarısı

Çin Medeni Kanunu'nda değişiklik tasarısı

Çin Medeni Kanun değişiklik yasa taslağı Ulusal Halk Kongresi tarafından değerlendiriliyor. 2017'den bu yana üzerinde çalışılan medeni kanunun yasalaşması ile birlikte Çin'de toplumsal yaşamın pek çok aşamasını düzenleyen çok sayıda yasanın bütünüyle yerini yeni medeni kanuna bırakması öngörülüyor. 

Medeni kanunun vurgulanması, insanların haklarının korunması için yeni bir mekanizma oluşturacak. Sadece ikamet hakkı ve gizlilik hakkı gibi yeni tür medeni hakları kapsamakla kalmaz, aynı zamanda bireyin kişisel verileri gibi tanımlanmayan belirli çıkarları da korur. Bir kişinin "başka insanların bilmesini istemediği" her şey mahrem bilgi kategorisine alınırken, ticari şirketlerin, bireylerin ve devletin bu tür bilgilere kişinin onayı olmadan erişmesi yasaklanıyor. Mahrem bilgilere dair ayrıntılı bir liste taslakta yer almazken, önümüzdeki beş yıl içinde konuyla ilgili daha kapsamlı bir mahremiyeti koruma yasasının hazırlanması bekleniyor. 

Mevcut yasa taslağında, boşanmak isteyen bütün çiftlerin bir aylık bir süre boyunca kararlarını değiştirmemelerine ilişkin bir şart yer alıyor. Ancak Ulusal Halk Kongresi'nin yasama komisyonunun sözcüsü, gelen tepkiler üzerine söz konusu maddenin görüşmeler sırasında değişikliğe uğrayabileceğini belirtti. Pek çok meclis üyesi, "Sakinleşme" döneminin, aile içi şiddet, iki eşlilik, evlilik içi tecavüz ve diğer hak ihlallerinde geçerli olmaması gerektiğini savunuyor. Karşılıklı anlaşma yoluyla açılacak boşanma davalarında ise bekleme süresi geçerliliğini sürdürecek. Öte yandan kültürel çıkarlarda korunmuş olacak. 

REFORM VE AÇILIM İLE BAŞLAYAN SÜREÇ 

Çin'deki medeni hukuk geleneği ve araştırmalarında, özellikle de ülkenin reform ve açılma politikasını benimsemesinden bu yana kırk yılı aşkın bir süredir çok çeşitli sonuçları vardır. Geçmişte yaşananlar ile yargı deneyimleri sağlandı. Bütün bunlar taslak medeni kanun için önemli referanslar oldu. 

Çin medeni yasası ilk kez "yeşil" prensibi içerecek. Yeşil konsept sadece bir ilke olarak değil, aynı zamanda bir dizi özel hüküm olarak kendini göstermiş olacak. Örneğin, kaynakların korunmasını, çevrenin korunmasını ve ortaya çıkan ekolojik hasar için yeni cezai tazminatları yeniden düzenleyen kanunlar ortaya çıkacak. 

Medeni kanun tasarısı hâlihazırda 1,260 madde içeriyor, ancak yine de karmaşık medeni hakların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yeni medeni kanun ile birlikte "kamu çıkarı" kavramının kapsamı daraltılacağı kaydediliyor. Aynı zamanda yerel yönetimlerin devlet tarafından özel mülkiyeti ilgilendiren her türlü kararı kamuya ilan etmesi de zorunlu hale getiriliyor. 

Kaynak: China Daily