Çin maliye bakanından salgınla mücadeleye dair üç öneri

Çin maliye bakanından salgınla mücadeleye dair üç öneri

G20'nin 2020 dönem başkanı olarak Suudi Arabistan dün G20 maliye bakanları ve sağlık bakanları ortak video konferansına ev sahipliği yaptı.

Küresel salgını önleme ve müdahale çalışmalarındaki eksikliklere ve bir sonraki müdahale için önerilere odaklanılan toplantıda ortak bir bildiri yayınlandı.

Çin Maliye Bakanı Liu Kun toplantıda bir konuşma yaparak küresel salgın önleme ve müdahalenin güçlendirilmesi konusunda üç öneride bulundu:

Birincisi, ortak çabaların ilerletilmesi. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel salgınla mücadelede lider rol oynamasını ve G20 Eylem Planı'nın uygulanmasını destekleyecek, salgın önleme ve kontrolünde uluslararası iş birliğini ilerletecek.

İkincisi, ülkelerin kamu sağlığı yatırımlarını artırması temelinde, gelişmiş ülkeler kalkınma yardım taahhütlerini yerine getirmeli, uluslararası finans kuruluşları ise gelişmekte olan ülkelere daha fazla mali destek sağlamalı.

Üçüncüsü, kapsayıcılık ve ortak paylaşım teşvik edilmeli, özellikle savunmasız grupların korunması güçlendirilerek insanlığın sağlık ortaklığı ilerletilmeli.

Temmuz 2020 itibarıyla Çin'in salgın önleme ve kontrol için 186,4 milyar yuanlık fon ayırdığına dikkat çeken Liu Kun, Çin'in güçlü bir kamu sağlık sistemi oluşturmak için mali desteği artıracağını sözlerine ekledi.

Günümüzde en acil görevin Covid-19 salgınıyla başa çıkma, salgının sağlık, toplum ve ekonomiye etkilerinin azaltılması olduğuna işaret edilen toplantıdan edinilen bilgilere göre, G20 küresel ekonominin yeniden canlanması, sağlık ve finansal sistemin dayanıklılığının artırılmasına destek sağlamaya devam edecek.