Çin, Japonya ve Güney Kore, RCEP anlaşmasına bir adım daha yakın

Çin, Japonya ve Güney Kore, RCEP anlaşmasına bir adım daha yakın

Çin, Japonya ve Güney Kore (Kore Cumhuriyeti), Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının 2020 yılında imzalanması için gerekli çalışmaları hızlandıracak.

Çin, Japonya, Güney Kore 12'nci Ekonomi ve Ticaret Bakanları Toplantısı Beijing'de dün düzenlendi.

Toplantıda, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının 2020 yılında imzalanması ve üç ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin hızlandırılması konularında mutabakat sağlandı.

Üç ülkenin toplantıda, bölgesel ekonomik entegrasyon, yerel yönetimler arası iş birliği ve "Çin-Japonya-Güney Kore+" mekanizmasının genişletilmesi konularında geniş uzlaşılara vardığı bildirildi. Tarafların, ayrıca e-ticaret, kapsamlı bağlanırlık ve enerji gibi alanlardaki iş birliğini de masaya yatırdığı aktarıldı.

Toplantıda varılan uzlaşılar, yarın Chengdu kentinde düzenlenecek 8. Çin-Japonya-Güney Kore Liderler Toplantısı öncesinde taraflar arasındaki ticari iş birliğinin güçleneceğine dair önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki iş birliği mekanizması, 2019'da 20'nci yılını doldurdu. Üç ülkenin toplam nüfusu 1,6 milyarı bulurken, toplam ekonomik büyüklüğü ise 20,8 trilyon ABD Doları'na ulaştı. 2018 yılında üç ülke arasında gerçekleştirilen ticaret hacmi 720 milyar dolara, yapılan karşılıklı yatırımlar ise 11 milyar dolara yükseldi.

Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, Çin, Japonya, Güney Kore Ekonomi ve Ticaret Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, küresel ekonomi üzerindeki gerileme baskısı giderek güçlenirken, ticarette korumacılık ve tek taraflılığın baş gösterdiğine dikkat çekti.

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin seviyesini artırmaları, bölgede ve dünyada barış, istikrar ve refahın sağlanması yönünde çalışmaları gerektiğini vurgulayan Zhong Shan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç ülke, RCEP anlaşmasının öngörülen tarihte imzalanması için aktif çaba harcayacağını, bu minvalde Çin, Japonya, Güney Kore serbest ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeleri hızlandıracağını yineledi. Taraflar, APEC ve G20 gibi çok taraflı yapılar altında ticari iş birliğini pekiştirecek, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün olduğu çok taraflı küresel ticaret sistemi ile ekonomik küreselleşmeyi birlikte koruyacak, dışa açıklık, kapsayıcılık, kamu yararı, dengelilik ve çifte kazanç ilkeleri temelinde ilerleyecek ve açık dünya ekonomisini oluşturacak."

"DTÖ'DE REFORM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI"

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Sung Yun-mo, yaptığı açıklamada, Çin Ticaret Bakanı Zhong'un görüşlerine destek verirken, RCEP anlaşmasının gelecek yıl imzalanmasını dilediğini kaydetti.

Sung, Kuzeydoğu Asya'da bölgesel iş birliği ve refahın gerçekleştirilmesi için acilen yapılması gerekenin, Çin, Japonya ve Güney Kore arasında çok taraflı bir iş birliği çerçevesi oluşturmak olduğuna dikkat çekti.

Üç ülkenin de 4. Sanayi Devrimi'nin getireceği fırsatlardan istifade ederek, yaşlanan nüfus sorununu çözmesi ve yenilenebilir enerji alanında dördüncü taraf piyasalarda iş birliği yapması çağrısında bulunan Güney Koreli bakan, şöyle konuştu:

"Küresel ticaret sistemini korumak için üç ülke, Dünya Ticaret Örgütü'ndeki reform konusunda iş birliği yapmalı, ticarette korumacılığa karşı çıkmalı, bölgesel ticareti artırmalı ve RCEP anlaşmasının gelecek yıl imzalanması için çaba harcamalı. Üç ülke, daha yüksek seviyeli bir serbest ticaret anlaşmasına da varmalı."

Sung Yun-mo, ayrıca Güney Kore, Japonya ve Çin'in yerel yönetimler arasında üçlü iş birliği mekanizmaları kurma yönünde mutabık kaldığını ve yenilenebilir enerji alanındaki işbirliğini de pekiştireceğini ifade etti.

JAPON BAKAN: SERBEST TİCARET GÜÇLENDİRİLMELİ

Japonya Ticaret Bakanı Hiroshi Kajiyama da yaptığı açıklamada, üç ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Üç ülkenin serbest, adil ve açık bir ticaret ortamı oluşturulması için ortak çaba harcayacağının altını çizen Japon bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Japonya, Güney Kore ve Çin, çok taraflı küresel serbest ticaret sisteminin merkezinde yer alan Dünya Ticaret Örgütü'nde yapılacak reformlara dair iş birliğini ve aralarındaki bağlanırlığı güçlendirmeli. Üç ülkenin ticarette kolaylığı ve serbest ticareti güçlendirme ve serbest ticaret anlaşmasına dair müzakereleri yoğunlaştırma yönünde harcadığı çabaların son derece önemli olduğu kanısındayım."