Çin'in iklim değişikliği konusunda küresel hevesi artırma taahhüdü

Çin'in iklim değişikliği konusunda küresel hevesi artırma taahhüdü

Xinhua

Çin, dönüm noktası niteliğindeki Paris Anlaşması'nın beşinci yıl dönümünde küresel iklim eylemlerinin dinamiğini hızlandırmak için yeni teklifler ve taahhütlerde bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cumartesi günü yapılan sanal İklim Hedefi Zirvesi'ndeki konuşmasında, ülkeleri safları sıkılaştırmaya ve iklim yönetişiminde iş birliği ve kazan-kazan özelliğine sahip yeni ilerlemeler kaydetmeye davet etti.

Xi, uluslararası toplumu daha hevesli olmaya ve tarafların üzerine düşeni yaptığı yeni bir iklim yönetişimi mimarisi geliştirmeye, güveni artırmaya ve yeşil iyileşmeyi vurgulayan yeni bir iklim yönetişimi yaklaşımı izlemeye çağırdı. Xi'nin önerileri, Çin'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturma vizyonuyla sürdürülebilir kalkınma arayışındaki kararlılığını ve bilgeliğini gösteriyor.

Paris Anlaşması'nın kabul edilmesine önemli bir katkıda bulunan ve uygulanmasında aktif bir katılımcı olan Çin, iklim değişikliğiyle mücadele etme kararlılığına ve hırsına sahiptir.

ÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ETME KARARLILIĞINA SAHİP

Çin eylül ayında, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkaracağını ve 2060'tan önce karbon nötrlüğünü elde edeceğini duyurdu.

Çin cumartesi günkü zirvede, karbondioksit emisyonlarını Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) birim başına 2005 düzeyine göre yüzde 65'in üzerinde düşürmeye ve fosil olmayan yakıtların birincil enerji tüketimindeki payını yaklaşık yüzde 25'e çıkarmaya yönelik başka taahhütlerde de bulundu. Çin ayrıca orman stok hacmini 2005 seviyesinden 6 milyar metreküp daha artıracak ve kurulu rüzgâr ile güneş enerjisi gücünü 1,2 milyar kilovatın üzerine çıkaracak.

Yeni taahhütler, Çin'in yeşil kalkınmaya olan sağlam inancına tanıklık ediyor. Çin son yıllarda, ekolojik medeniyetin teşviki için üst düzey tasarım ve kurumsal yapılanmayı hızlandırdı. Xi konuşmasında, yeni kalkınma felsefesinin rehberliğinde Çin'in, yüksek kaliteli kalkınma peşinde koşarken her açıdan daha yeşil ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyeceğini yineledi.

ÇİN 2020 İKLİM EYLEM HEDEFLERİNİ PLANLANANDAN İKİ YIL ÖNCE TAMAMLADI

Xi Jinping, Çin'in taahhütlerini her zaman yerine getirdiğini söyledi.

Çin, 2020 iklim eylem hedeflerini planlanandan iki yıl önce tamamlayarak, dünyanın en büyük ikinci karbon ticareti pazarına ve dünyanın elektrikli otomobil pazarının yarısından fazlasına sahip oldu ve 2000 yılından beri küresel yeşil yaprak alanındaki artışın dörtte birine katkıda bulundu.

Georgetown Üniversitesinde Bilim, Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Joanna Lewis, "Çin'in son yıllardaki iklim ve enerji hedeflerinin neredeyse tamamı karşılandı veya aşıldı." dedi.

Zirvede Çin'in yeni önerilerinin öngörüsü, ülkenin küresel ortaklarla temiz ve güzel bir dünya inşa etme samimiyetinde yatıyor. Çin yıllar geçtikçe çok taraflılığın bir savunucusu oldu ve iklim değişikliği konusunda ortak, ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesini sürdürüyor.

ÇİN DİĞER ÜLKELERLE GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRMEYE HAZIR

Çin, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine yardımcı olmak için bir Çin Güney-Güney İklim İş Birliği Fonu kurdu ve ortaklaşa bir Yeşil Kalkınma İpek Yolu inşa etmek için bastırıyor.

Çin, kendi ülkesinde yeşil ve düşük karbonlu kalkınma için çabalarken, iklim değişikliği konusunda uluslararası iş birliğini aktif olarak teşvik etti ve küresel iklim yönetiminde önemli ve yapıcı bir rol oynamaya devam etti.

İnsanlığın tek ve ortak yurdu olan dünyada iddialı iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için, tüm tarafların sürekli ve sağlam çabalarına ihtiyaç vardır. Çin, küresel çevre yönetimini pekiştirmek, salgın sonrası dünyada yeşil toparlanmayı keşfetmek ve daha fazla küresel iklim eylemi başlatmak için diğer ülkelerle gücünü birleştirmeye hazır.