Çin iklim değişikliğinden çok fazla etkileniyor

Çin iklim değişikliğinden çok fazla etkileniyor

China Daily

Gelecek yılın ekonomik kalkınması için yakında düzenlenen bir toplantıda üst düzey yetkililer, Çin'in, tarımsal temelini ve kırsal alanların canlanmasını teşvik etmek için yoksulluğu azaltma önlemlerinin başarılarını sağlamlaştıracağını söylediler.

Bu tıpkı, birinin kendi pirinç kâsesini garanti etmesi gibi. Çin, gıda tedarikini ve gıda güvenliğini korumayı istikrara kavuşturmalı. Çin, yeterli tahıl üretimini ve garantili tedariki sağlama almak için tahıl üretim kapasitesini sürdürmeye çalışmalıdır.

Bunun nedeni, küresel tarım üretiminin, çok sık meydana gelen sert hava şartlarından çok kolay etkilenmesidir. Çin, iklim değişikliğinden çok fazla etkileniyor ve ülkenin tahıl arzı ile talebinin sıkı dengesi bir kez bozulduğunda, tahıl güvenlik sorunu ortaya çıkacak, bu da ülkenin sosyal istikrar ve ekonomik kalkınmasına zarar verecek.

ÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÇOK FAZLA ETKİLENİYOR

Daha da önemlisi, Çin, ekonomik ve sosyal kalkınma girişimini ele geçirmek için tarımsal temelini ve tarımının "stratejik arka avlusunu" daha iyi korumayı güçlendirmeli. Bir başka deyişle, ulusal gıda güvenliğinin özüne sıkıca sarılmalı, istikrarlı tahıl üretimini sürdürmeli ve ekonomik kalkınma ile sosyal istikrarı için ve daha sağlam bir zemin oluşturmalıdır.

Bu amaca ulaşmak adına Çin, hedeflenmiş ve etkili önlemler almalı ve onları pratiğe uygulamalıdır. Pirinç, buğday, mısır ve soya fasulyesi gibi önemli farklı tahıl ürünlerinin üretimi için, belirli amaçlar ve görevler, çalışma mekanizması, girdi garantisi ve teknolojik yolla özel planlar hazırlamalıdır.

ÇİN TAHIL ÜRETİMİ İÇİN POLİTİKA DESTEĞİNİ ARTIRMALI

Çin, tahıl üretimi için politika desteğini artırmalı ve çiftçilerin toprağı işleme şevkini desteklemelidir. Aynı zamanda, ülke, tahıl üretimi için teknolojik rehberliğini yükseltmeli, izleme ile erken uyarıyı güçlendirmeli ve afete müdahale planlarını formüle etmelidir.

Tarım, Çin ulusal ekonomisinde anahtar ve temel endüstri olarak hizmet ediyor ve kırsal kesimler, Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasının önemli köşe taşlarından birini oluşturuyor. Bu yüzden, öncelik tarımsal ile kırsal kalkınmaya ve onların modernizasyonuna verilmelidir. Çin'de çiftçilerin en büyük meslek grubu olduğu göz önüne alındığında, tarımsal refah bütün sektörlerin refahı, kırsal istikrar tüm toplumun istikrarı ve çiftçilerin refahı herkesin refahı anlamına geliyor.

Çin, bütün gücüyle "çifte dolaşım" kalkınma modelini inşa etmeye ve iç talebi genişletmeye gittiği zaman, geniş kırsal piyasanın büyük potansiyelinden de faydalanmaya ihtiyaç vardır. Böylece, ülke tarımın temelinin sağlamlaştırmalı, çiftçilerin gelirlerini artırmalı ve ulusal refahtaki çalışanların gelirinin payını yükseltmelidir.