Çin'i tecrit etme çabaları boşa çıkmaya mahkum

Çin'i tecrit etme çabaları boşa çıkmaya mahkum

Global Times

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı seçilen Joe Biden, salı günü yaptığı açıklamada, dış politika ve ulusal güvenlik ekiplerini tanıtırken "ABD'nin dünyadan geri çekilmeye değil ona liderlik etmeye hazır olduğunu" söyledi. Biden'ın geniş çapta basında yer alan bu açıklaması diplomaside büyük değişiklikler yapacağının bir beyanı olarak kabul edildi. Açıkçası, Biden ekibi ABD'nin küresel liderliğini yeniden kurmak için müttefiklerle ilişkileri değiştirmeye çalışacak.

Trump yönetiminin "Önce Amerika" doktrini üzerindeki ısrarı ve çeşitli uluslararası gruplardan ve anlaşmalardan geri çekilmeye yönelik tecritçi pratikleri göz önüne alındığında, Biden'ın ABD'nin küresel liderliğini yeniden tesis etmesi için birçok yol olacak. ABD ve Avrupa'nın Trump dönemine nazaran daha uyumlu bir atmosfer yaratması da çok zor olmayacak. Biden'ın ekibi şu soruyu yanıtlamalıdır: "Dünyaya liderlik etmek" için ne yapmak istiyorlar?

"DÜNYAYA LİDERLİK ETMEK" İÇİN NE YAPMAK İSTİYORLAR?

Biden ekibi, ABD'nin dünya üzerindeki egemenliğini güçlendirmek ve özellikle müttefiklerle ABD hegemonyasını sağlamlaştırmak için dış ilişkilerini güçlendirerek Çin'e karşı müttefiklerini birleştirmek istiyorsa, uluslararası eğilimlerden büyük ölçüde sapacak. Yapacakları şey, "Önce Amerika" manevrasının yalnızca bir kopyası olacaktır.

Öncü rol oynamak için, Biden ekibinin önce dünyanın gerçek sorunları çözmesine yardım etmesi gerekiyor. Dünyayı Amerika'nın en çok ihtiyaç duyduğu konuları ele almaya ikna etmek yerine uluslararası toplumu ilgilendiren acil meselelere öncelik verilmelidir. Liderler, bencil çıkarları için herkesi bir araya getirmek yerine daha fazla katkı yapmalı ve kamu refahını teşvik etmelidir.

ABD, uluslararası topluluğun Covid-19 salgınını ortadan kaldırmasına gerçekten yardım etmelidir. Bu günümüzün en acil meselesidir. Trump yönetiminin yanlış kafalı politikaları, salgının ABD genelinde hiddetlenmesine neden oldu. Washington, salgına karşı küresel mücadeledeki sorumluluklarından da kaçtı. Bunların hepsi, Biden hükümetinin tek tek çare bulmak için kaynaklara yatırım yapmasını gerektiriyor. İklim değişikliğinde de aynı durum söz konusudur.

BIDEN'IN EKİBİ 10 YIL ÖNCESİYLE AYNI OLMAYAN ULUSLARARASI DURUMLA YÜZLEŞMELİ

Salgını kontrol altına almanın yanı sıra, dünyadaki tüm ülkelerin bir başka baskın ortak arzusu daha iyi bir gelişme sağlamaktır. Güç kullanılmasına karşı küresel muhalefetin arasında savaş riski büyük ölçüde azaldığından, kalkınma birçok ülke için güvenlikten daha acil bir konu haline geldi. ABD'nin diğer ülkelerin daha iyi kalkınma koşulları yaratmasına bir itici güç olarak yardımcı etmesi gerekiyor. Onun için her yerde jeopolitik çatışmalar yaratmamalı ve önlenebilecek güvenlik çatışmalarını kışkırtmamalıdır.

ABD'nin de küreselleşmeye verdiği desteği sürdürmesi gerekiyor. Küreselleşmenin kuralları hakkında diğer ülkelere danışmalı ve kendi çıkarlarını kabaca dünyanın ortak çıkarlarının üstüne koymamalıdır. Küreselleşme, ulusal ve uluslararası çıkarlarla ilgili karmaşık ve yakın karışıklıklara yol açmıştır. ABD, yalnızca tüm ülkelerin çıkarlarının bütünleşmesine dayalı olarak ilerlemeye "liderlik edebilir".

Biden'ın ekibi, Çin-ABD rekabetinde ne kadar yapıcı olduğuna bakılarak değerlendirilecek. Çin-ABD ilişkileri, Asya-Pasifik bölgesinin ve tüm dünyanın barış ve istikrarını ilgilendiriyor. ABD'nin baş müttefiklerinin hepsinin Çin ile kapsamlı bir iş birliği var. Çin-ABD ilişkileri parçalanmazsa, kendi ulusal çıkarlarını savunacak alanlara sahip olacaklar. ABD ile ittifakların güçlendirilmesi, Çin ile iş birliğini kesmeleri gerektiği anlamına gelmez.

Ülkelerin çoğu dünyanın yeni bir soğuk savaşa girmesini istemiyor. Biden ekibinin, bundan 10 yıl öncesiyle aynı olmayan uluslararası durumla yüzleşmesi gerekiyor.

ÇİN'İ TECRİT ETME ÇABALARI BOŞA ÇIKMAYA MAHKUM

ABD,  aralarında Çin ile Rusya'nın bulunduğu ülkelerle farklılıkları yönetmenin, birlikte yaşama ve kazan-kazan stratejilerinin yeni yollarını araştırmak zorunda kalacak. Trump yönetiminin yaptığı gibi pervasızca yoğunlaşan büyük güç çatışmasından kaçınması gerekiyor. Amerika, dünya barışı için tüm ülkeleri güvende hissettirecek bir temel oluşturması gerektiğini anlamalı. Diğer bir deyişle, dünyada daha büyük bir ABD rolü daha fazla barış ve öngörülebilirlik getirmelidir. Dünya ile daha fazla kargaşalık ve stratejik çatışmalardan kaçınmalıdır. Bununla ancak ABD'nin önerileri daha fazla kabul edilebilir.

ABD sık sık Çin'i, ABD'nin kural koymadaki egemenliğini değiştirmeye çalışmakla suçluyor. Çin hiç bu kadar sıfır toplamlı bir zihniyete sahip olmamıştı. Çin ekonomisinin genişlemesiyle birlikte, diğer ülkelerle birlikte kural koymaya katılmak Çin'in vazgeçilemez hakkıdır. Kuralları formüle etme süreci dışlayıcı olamaz. Nasıl yapılırsa yapılsın, Çin'i tecrit etme çabaları boşa çıkmaya mahkumdur.