Çin hükümeti istikrarlı politikalar sunuyor

Çin hükümeti istikrarlı politikalar sunuyor

Çin Halk Cumhuriyeti 13. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu cuma günü gerçekleştirildi. Hükümet Çalışma Raporunda bu yıl için Gayr Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme hedefi belirlemedi. Bunun yerine, istihdamı dengelemeye ve insanların geçimlerini korumaya odaklanıldı. Bu yeni koronavirüs salgınının neden olduğu belirsizliğe yanıt olarak pragmatik bir taktik olarak kabul edilebilir. Ülkenin "kalkınma için ana hedefler ve bir sonraki aşama için genel plan" açısından "altı cephede istikrarı sağlama ve altı alanda güvenliği sağlama çabalarını hızlandıracağı" söylendi. Pazarın canlılığını ve büyümenin itici güçlerini teşvik etmek için çeşitli önlemler alındı. 

Covid-19 salgınının etkisi açıktır. Neden olduğu kayıplar kaçınılmazdır. Ancak Çin, salgını kontrol altına alan ilk ülke olduğu kadar salgın önleme ve kontrolünü etkili ve stratejik bir şekilde koordine eden ve ekonomik faaliyetleri kapsamlı bir şekilde sürdüren en güçlü ülke. 

Bu yıl Çin kemeri sıkacak. Bunun derin bir etkisi olacaktır. Aynı zamanda Çin büyük ekonomiler arasında en büyük manevra alanına sahiptir. 

ÇİN HIZLI TOPARLANMA SEYREDİYOR 

Çin krizden kurtulacak. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürüyor.  Çin halkı, dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'dan çok daha az Covid-19 ölümü yaşadığını gördü. Bunun kolay olmadığını biliyorlar. Ayrıca pandemi devam ederken Çin ekonomisinin yüzde 100 iyileşme elde etmesinin gerçekçi olmadığını da biliyorlar. Kayıpların azaltılmasını ve ülkenin mevcut koşullar altında daha fazla kalkınma fırsatı yaratacağını umuyorlar. Ülke en iyi gayreti gösterdiği sürece, halk elinden gelen çabayı esirgemeyecek. 

Çin ekonomisi zorluklarla karşı karşıya. Ancak Çin halkının hükümetlerine olan güveni yeni bir zirveye ulaştı. Ülke, insan hayatına saygı duyuyor ve ABD gibi, sadece birkaç elitin çıkarlarına odaklanmıyor. 

Çin Maliye Bakanlığı'nın taslak bütçe raporuna göre, 2020 savunma bütçesi büyüme hedefini 2019'daki yüzde 7,5'lik ve 2018'deki yüzde 8,1'lik büyümeden yüzde 6,6'ya düşürdü.

Savunma harcamaları, ABD'nin Çin'e karşı artan stratejik baskısına ve Çin'in karşı karşıya olduğu artan stratejik risklere verdiği tepki olarak değerlendirildi. 

Çin'in herhangi bir ülkeyle silahlanma yarışına girme niyeti yok. Çin ve ABD arasındaki askeri bütçedeki uçurum kıyaslanamaz derecede büyük. Ayrıca, ABD bu konuda Çin'den çok daha fazla harcama yapmak için askeri bütçe yarışına girmek istiyorsa Çin rekabete açıktır. 

Çin ekonomisi büyük potansiyele ve kendini savunma gücüne sahip. Çin'in zorlukları geçicidir. Çin halkının dik duruşu sayesinde ülke, en hızlı ve en dinamik şekilde gelişen ülkelerden biri olacak. 

Kaynak: Global Times